Politsei- ja Piirivalveamet sõlmis lepingu uute passide tootmiseks

Reedel, 30. augustil allkirjastas Politsei- ja Piirivalveamet ettevõttega ID Global Solutions Limited lepingu Eesti Vabariigis väljastatavate passide plankide ja seotud teenuste ostmiseks.

Leping sõlmiti kaheksaks aastaks ning selle kohaselt hakkab PPA uue tootja passe väljastama hiljemalt 1. jaanuarist 2021. Järgneva pooleteise aasta jooksul lepitakse kokku uue dokumendi kujundus ning tööprotsessid.

PPA nõunik-ekspert Karoline Paide sõnul on passide tootmise leping Eesti jaoks strateegiliselt tähtis, olles ID-kaardi järel suuruselt teine isikut tõendavate dokumentide leping riigis. "Pass ei ole kohustuslik dokument, kuid riigile on oluline, et Eesti kodanikud ja siin elavad välismaalased saaksid mugavalt reisida turvalise ja innovaatilise dokumendiga,“ ütles Paide.

Lepingupartner ID Global Solutions Limited hakkab vastutama passi plankide tootmise, dokumendi isikuandmetega sidumise süsteemi ning selleks vajalike seadmete tarnimise eest. Isikuandmed kannab dokumendile PPA.

Eesti riik annab välja seitset tüüpi reisidokumente. Politsei- ja Piirivalveamet annab välja Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, ajutist reisidokumenti, pagulase reisidokumenti, meremehe teenistusraamatut ja meresõidutunnistust. Diplomaatilist passi annab välja Eesti Vabariigi Välisministeerium.

Lepingu perioodi jooksul tellib PPA lepingupartnerilt hinnanguliselt üle 800 000 dokumendi ning lepingu hind sellise mahu juures on ca 11 miljonit eurot.

Praegu toodab Eesti passe Gemalto OY.

Tuuli Härson
PPA pressiesindaja
5554 0727