Politsei ja prokuratuur lõpetasid pimeveebi „narkokaubamaja“ tegevuse

Kolme aasta jooksul on riigiprokuratuur esitanud süüdistuse 13 pimeveebis "narkokaubamaja" avanud inimesele ning ühele Läti kodanikust varustajale, kes üritas oma tegevusega laieneda mitmetesse riikidesse. Kohus on Eestit narkootikumidega varustanud „veebikaubamaja“ juhid ja töötajad süüdi mõistnud, nelja süüdimõistetu osas ei ole otsus veel jõustunud. Eesti õiguskaitseasutuste töö tulemusena ei tegutse Eestis praegu ühtegi suurehaardelist pimeveebi edasimüüjat.

Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur on alates 2019. aastast Eestis läbi viinud kuus pimeveebis narkootikumide levitamisega seotud kriminaalmenetlust. Nende menetluste tulemusel on prokuratuur esitanud süüdistuse 14 inimesele. Viimase neist kriminaalasjadest saatis prokuratuur kohtusse oktoobris, kui esitas süüdistuse alaliselt Hispaanias elanud Läti kodanikust Jevgenijsile (42), pimeveebis tuntud ka kui Teslaboy ja Valhalla, selles et ta leidis Eestist „narkokaubamaja“ toimimiseks partnereid, keda ta juhendas vaheladude ülesehitamisel ning varustas narkootiliste ainetega. Süüdistuse kohaselt sai Jevgenis enam kui 1 miljoni euro väärtuses kriminaaltulu.

Kokku tegutses Eestis Läti kodaniku eestvedamisel kolm „narkokaubamaja“. Need tegutsesid erinevatel aegadel ning iga uus grupp alustas pärast seda, kui politsei ja prokuratuur olid eelmise grupi tegevuse lõpetanud. „Narkokaubamajade“ käitajad on süüdi mõistetud ning „kaubamajade“ juhtidele on määratud 8-13-aasta pikkused vangistused. 13 süüdimõistetust nelja inimese suhtes ei ole veel otsus jõustunud.

Jõustunud kohtuotsusetega on kinnitust leidnud, et pimeveebi „narkokaubamajas“ käideldi ühes kuus ligi 200 000 euro väärtuses narkootilisi aineid. Mitmete läbiotsimiste käigus võeti kolmelt grupilt ära ca 80 kilo narkootilisi aineid, sularaha ning ka stardipüstol. Hinnanguliselt käideldi enam kui miljoni euro väärtuses keelatud aineid. Nendes kriminaalasjades on kohtu otsustega konfiskeeritud kriminaaltulu, sealhulgas bitcoine enam kui 400 000 euro väärtuses.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leisi sõnul monitoorib politsei pidevalt Eesti narkoturgu, sealhulgas mitte üksnes tänaval, vaid üha enam ka internetis tegutsevat narkoturgu. „Politsei kogub infot inimeste kohta, kes narkootikume levitavad ja sekkub sellesse tegevusse. Viimaste aastate jooksul on aina aktuaalsem ka narkokaubandus pimeveebis. Anonüümsus pimeveebis on vaid näiline ning politseil on võimekus jälgida ja tõkestada ka interneti peidetud poolel toimuvat kuritegevust. Seda näitab ka asjaolu, et vaatamata kurjategijate konspireeritusele tegime kindlaks kõik grupid ning iga uue grupi tegevuse tõkestasime kiiremini, kui eelmise."

"Ainuüksi gruppide kinnipidamine ei andnud siiski soovitud tulemust ehk ei lõpetanud suuremahulist narkokaubandust pimeveebi vahendusel Eestis, mistõttu jätkasime sihipärast tööd vendori ehk ainete varustaja ja võrgustiku juhi tuvastamiseks. Me teadsime, et tegemist on rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega, mille tõkestamiseks on äärmiselt oluline ka rahvusvaheline koostöö teiste riikide õiguskaitseasutustega," lisas Leis.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul tuli oodatud murrang pärast Jevgenijsi kinnipidamist ja vahistamist, mille järel ei ole Eestis pimeveebis tegevust alustanud ükski uus sellises mastaabis tegutsev pimeveebi „narkokaubamaja“. „Kriminaalmenetluste käigus kogutud tõendid osundasid üheselt, et kuritegelik grupp oli oma tegevuse hoolikalt läbi mõelnud ning nad mõistsid kõigiti oma tegevuse ebaseaduslikkust ja ohtlikkust.“

„Rahvusvahelise mastaabiga narkoäriga kaasneb varasema praktika pinnal pahatihti ka vägivald, sh ei ole välistatud ka fataalsete tagajärgedega vägivalla kasutamine. Kõnealuse grupi ohupotentsiaali ilmestab ka asjaolu, et Jevgenijsile on esitatud süüdistus tulirelva ebaseaduslikus käitlemises, sest ta saatis koos narkootiliste ainetega enda Eestis tegutsevale „kaubamaja“ juhile ka tulirelva koos laskemoonaga,“ lisas riigiprokurör.

Kuritegude uurimiseks moodustati Europoli ja Eurojusti kaasabil rahvusvaheline uurimisgrupp, kuhu kuulusid ka Läti ja Šveits ning vaatlejatena osalesid Holland, Hispaania, Taani ja Soome.

Kairi Küngas
Riigiprokuratuur
Avalike suhete osakond
+372 5556 4511

Leana Loide
PPA pressiesindaja
+372 525 4219
...