Politsei ja prokuratuuri fookuses on suhtlusrakendustes keelatud ainete müüjad

Politsei ja prokuratuur suunavad aina enam ressurssi uimastite müüjate tabamiseks virtuaalkeskkondades. Läinud aastal Telegrami nimelises suhtlusrakenduses narkomüügi uurimiseks alustatud kriminaalmenetlustes on tänaseks süüdi mõistetud kaheksa müüjat. Põhja prefektuuri narkopolitsei reageeris gruppides toimuvale lühivideo ehk GIF-iga, eesmärgiga saata nii ostjatele kui müüjatele sõnum, et müümisel on tagajärjed ning tarvitajad saavad otsida abi.

Kriminaalmenetlusi juhtinud abiprokurör Liis Vainola sõnul olid enam kui 10 000 liikmest koosnevad grupid valdavalt avalikud, kus narkomüük käis läbisegi muu info vahetamisega. „Ostjad arvasid, et keelatud ainete müük on varjatud ja müüjad uskusid, et nende tegevus on konspireeritud. Müügitehinguks liiguti avalikust grupist privaatvestlusesse, kus räägiti läbi soovitud aine, selle hind ja kogus. Seejärel lepiti kokku kohtumispaik, kus narkootikumid üle anti. Müügiks pakuti peamiselt kanepit, ecstasyt, amfetamiini, kokaiini, aga ka retseptiravimeid. Ekslikult kiputakse arvama, et virtuaalkeskkond tagab anonüümsuse, kuid see on näiline,“ ütles Vainola, kelle kinnitusel suudavad õiguskaitseasutused tuvastada iga varjunime taha peituva kasutaja.

Prokuröri sõnul alustati läinud aastal jälitustegevuse tulemusena kriminaalmenetlust Telegrami gruppides, millest kasvas välja seitse erinevat uurimist. „Kahtlustuse said 11 inimest, kellest kaheksa on tänaseks narkokuriteos süüdi mõistetud. Süüdistused said keelatud ainete müüjad, nii mehed kui ka üks naine vanuses 17-38 eluaastat. Kaks kahtlustatavat olid alaealised, kellele prokuratuur määras karistuse asemel mõjutusvahendi, mille järgi peavad nad aasta jooksul alluma kriminaalhooldaja käitumiskontrollile ning täitma sellest tulenevaid lisakohustusi, muuhulgas läbima ka sotsiaalprogrammi,“ selgitas Vainola.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul on uimastite levitamine suhtlusvõrgustikes viimaste aastate kasvav trend. „GIF-iga soovisime saata sõnumi, et politseil on ülevaade suhtlusrakendustes toimuvast uimastiärist, narkomüügiks loodud gruppide eestvedajad ja diilerid tabatakse varem või hiljem kriminaalmenetluste käigus ning sõltuvuse ravimiseks on abivõimalusi. Lühivideo saatsime kümnesse suurema liikmeskonnaga gruppi sooviga pärssida narkoäri ja lõhkuda näilist anonüümust. Osades gruppides uimastimüük lakkas, vähemalt ajutiselt. Mõnede gruppide liikmeskond vähenes ja paaris grupis suhtlus lõppes sootuks,“ kirjeldas Pikaro, kelle kinnitusel jätkab politsei ka tulevikus narkomüügi tõkestamiseks suhtlusvõrgustikes nii menetluste läbi viimist kui ka ennetustegevusi.

Narkootikumide tarvitamisega seotud ohtudest ja tarvitamisest loobumiseks leiab lisainfot veebilehelt www.narko.ee

Marie Aava
Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik
5309 3111

Marianne Ubaleht
PPA pressiesindaja
53023630