Politsei jätkab öise alkoholimüügi piiranguga Harjumaal ja Ida-Virumaal

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jätkab politsei öise alkoholimüügi piiranguga Harjumaa ja Ida-Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes. Piirangu pikendamise vajalikkust hinnatakse koos Terviseametiga uuesti nädala pärast. Terviseamet esitas ohuprognoosi ja ettepaneku, mille alusel otsustasid Ida ja Põhja prefektid jätkata öise alkoholimüügi piiranguga. Terviseameti andmetest selgub, et Harjumaa vaates on just Tallinn elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. 10. septembri seisuga oli Tallinnas ja Harjumaal 163 viirusesse nakatunut. Nakatumiskordaja on Harjumaal 100 000 elaniku kohta ligi 23 ja Tallinnas 32.

„Enim on Tallinnas ja Harjumaal nakatunuid vanuses 20-39. Võrreldes möödunud nädalaga on märgata mõningast nakatuvuse langust 20-29 aastaste noorte seas, kuid kuna üldpildilt ei ole näha veel viiruse taandumist, pean mõistlikuks jätkata öise alkoholimüügi piiranguga lähtuvalt Terviseameti ettepanekust,“ sõnas Põhja prefekt Kristian Jaani.

Harjumaal on alates 29. augustist kehtestatud alkoholimüügi piirangu järgselt taandunud üks kolle kuid aktiivseid koldeid on jätkuvalt kokku viis. Kolme aktiivset kollet võib seostada alkoholi tarbimisega meelelahutusasutuses.

Politsei tänab kõiki vastutustundlikke Eestimaa elanikke ja ettevõtjaid, kes mõistavad piirangute olulisust. Ida prefekt Tarvo Kruup lisas, et enamasti peetakse alkoholimüügi piirangust kinni, kuid täheldatud on ka üksikuid rikkumisi. „Olen tänulik neile ettevõtjatele, kes ohverdavad oma tulu meie ühise eesmärgi saavutamiseks – tõkestada viiruse levikut. Piirangu kestvus sõltub meie kõigi tänasest käitumisest. Mida ükskõiksemalt suhtume Terviseameti soovitustesse, seda kauem varitseb meid viiruse oht," sõnas Kruup.

Politsei- ja Piirivalveamet saatis 2. septembril vastava korralduse elektrooniliselt kõikidesse Ida-Virumaa ja Harjumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustesse.

Britta Sepp
PPA pressiesindaja
54110169