Politsei jätkab öise alkoholimüügi piiranguga veel vaid Ida-Virumaal ja Harjumaal

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jätkab politsei öise alkoholimüügi piiranguga Ida-Virumaa ja Harjumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes. Tartumaa alkoholimüügi piirang lõpeb sarnaselt Kagu-Eestit puudutava piiranguga esmaspäeval, 7. septembri hommikul kell 6.

Ida prefekt Tarvo Kruubi sõnul lähtub Politsei- ja Piirivalveamet Terviseameti iganädalasest koroonaviirusesse haigestunute ülevaatest ning soovitustest. „Ehkki viimastel päevadel täheldasime Ida-Virumaal võrdlemisi väikest koroonaviirusesse nakatunute kasvu, on viimaste nädalate lõikes nii haigete kui ka jälgitavate inimeste üldarv maakonnas siiski väga suur. Kui piirangu kehtestamise eel oli Ida-Virumaa nakatumiskordaja 26 haigestunut 100 000 elaniku kohta, siis eilse seisuga oli see suhtarv 66,“ sõnas prefekt.

„Alkoholimüügi piirangu eesmärk on viiruse levik ära hoida. Selle pikendamisega soodustame nii sotsiaalse distantsi jätkuvat hoidmist ning väldime suurte seltskondade kogunemist väikestes ruumides. Sellega me vähendame inimeste omavahelist füüsilist kontakti, et meie elanikke sellest haigusest kaitsta,“ ütles Kruup.

Terviseameti andmetest selgub, et Harjumaa vaates on just Tallinn elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. Tänase seisuga on Harjumaal 92 viirusse nakatunut, neist 79 Tallinnas. Haigusjuhtude suhtarv on pealinnas vaid nädalaga kasvanud kaks korda 100 000 elaniku kohta.

Sel nädalalõpul toimub Tallinnas spordivõistlus IRONMAN, mis toob kokku palju spordisõpru ja tähistamist. Lisaks algas õppetöö koolides, mis koondab samuti suure hulga noori inimesi linna ja meelelahutusasutustesse. Seega on üle pika aja Tallinnas tavapärasest tunduvalt suurem arv inimesi nii välisriikidest kui ka teistest Eesti maakondadest. „Kuivõrd ilmad on jahedad ja inimesed rohkem tihedalt koos siseruumides, tekib alkoholi tarbides võimalus, et turvaline vahemaa ja hügieeninõuete järgimine unustatakse ning haigestumus võib järsult tõusta. Seetõttu toetan samuti öise alkoholimüügi piirangu jätkamist,“ sõnas Põhja prefekt Kristian Jaani.

Politsei- ja Piirivalveamet on saatnud vastava korralduse elektrooniliselt kõikidesse Ida-Virumaa ja Harjumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustesse. Piirangu pikendamise vajalikkust hinnatakse koos Terviseametiga uuesti nädala pärast.

Kagu-Eestit puudutav öine alkoholimüügi piirang kehtib 7. septembri hommikuni. Lõuna prefekt Vallo Koppel rääkis, et kuivõrd epidemioloogiline olukord Tartumaal on normaliseerunud, lõpeb esmaspäeva, 7. septembri hommikust ka Tartumaa alkoholimüügi piirang. „Edasise olukorra kujunemine sõltub kõikidest inimestest endist aga ka ettevõtjatest, kel lasub vastutusrikas roll kehtivate piirangute järgmisel ning külastajatele ohutu keskkonna loomisel,“ selgitas prefekt.

Annika Maksimov
PPA pressiesindaja
5655771