Politsei kehtestatud alkoholipiirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad järgmise neljapäevani

Politsei jätkab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud öise alkoholimüügi piiranguga Harjumaa ja Ida-Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes järgmise neljapäevani. Järgmisest reedest hakkab kehtima üleriigiline öise alkoholimüügi keeld.

Terviseameti ohuprognoosi kohaselt on haigestumus meelelahutusasutusi külastavas vanusegrupis vähenenud, mida võib seostada kehtestatud alkoholimüügi piiranguga, kuid nii Harjumaal kui ka Ida-Virumaal on viimase kahe nädala jooksul lisandunud palju uusi haigusjuhtumeid, mistõttu ei ole piirangute leevendamine otstarbekas.

Terviseameti andmetest selgub, et Harjumaa vaates on just Tallinn elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. 17. septembri seisuga oli Tallinnas ja Harjumaal 187 viirusesse nakatunut. Nakatumiskordaja on Harjumaal 100 000 elaniku kohta 29 ja Tallinnas 34.

"Viimase nädalaga on Harjumaal nakatumine 20-29- ja 30-39-aastaste inimeste seas langenud, kuid endiselt jääb kaks kolmandikku kõigist nakatunutest just nendesse vanusegruppidesse. Selles eas inimesed on ka meelelahutusasutuste peamiseks sihtgrupiks. Taandunud kolmest koldest kahte võib seostada alkoholi tarbimisega avalikus kohas ning hetkel suurim aktiivne Tallinna kolle sai samuti paari nädala eest alguse alkoholi tarbimisega avalikus kohas, mistõttu pean Terviseameti ettepanekut öise alkoholimüügi piiranguga jätkamiseks mõistlikuks," ütles Põhja prefekt Kristian Jaani.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul ei anna terviseandmed põhjust ka Ida-Virumaal seniseid meetmeid muuta.

"Terviseameti värskeimad andmed näitavad, et nakkuskordaja Ida-Virumaal on praegu 100 000 elaniku kohta ligi 48, mis on peaaegu kaks korda Eesti keskmisest suurem. Meie võimuses on viiruse leviku peatamine ja selleks otsustasin öist alkoholimüügi piirangut veel ühe nädala võrra pikendada. Ma palun kõigil Ida-Virumaa elanikel olukorda tõsiselt võtta ja riskantsest käitumisest loobuda ning avalikke kohti külastades kasutada desinfitseerimisvahendeid, maske ning kindaid," rääkis Ida prefekt Tarvo Kruup.

Politsei kehtestatud öine alkoholipiirang Harjumaal ja Ida-Virumaal lõppeb 24. septembriga ning seejärel hakkab kehtima valitsuse kehtestatud üleriigiline piirang.

Vabariigi Valitsus kiitis 17. septembril heaks üleriigilise alkoholimüügi piirangu, mis hakkab kehtima 24. septembri ööl vastu 25. septembrit alates kella 00.00st. Öise alkoholimüügi keeld kehtib 00.00st kuni 10.00ni kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks baarides, ööklubides, restoranides, teatripuhvetites või hotellides.

Kristjan Lukk
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet