Politsei kontrollib avalikes siseruumides maskikandmise nõude täitmist

Politsei kontrollib lisaks ühissõidukitele maskikandmise kohustuse täitmist ka teistes avalikes siseruumides, näiteks kaubanduskeskustes ja asutuste teenindussaalides.

PPA kriisistaabi juhi abi Tago Trei sõnul kontrollib politsei piirangutest kinnipidamist seoses valitsuse 26. augustil jõustunud korraldusega. Korraldusega hakkas kehtima maskikandmise kohustus kõikides nendes avalikes siseruumides, kus nakkusohutuse tõendit kontrollima ei pea. Need kohad on näiteks poed, apteegid, postkontorid, asutuste teenindussaalid jne.

„Seni kontrollisime maskikandmist ühissõidukites ja jumalateenistustel. Neis kohtades järelevalvet tehes oleme näinud, et enamik inimesi peab kehtestatud piirangutest kinni. Usun, et olukorras, kus nakatumise numbrid on kõrged, mõistavad inimesed piirangute vajalikkust ka teistes avalikes siseruumides,“ rääkis Trei. Trei tuletas siiski inimestele meelde, et ka parvlaevad on ühissõidukid, kus tuleb maski kanda.

Politsei teeb kontrolli nii oma tavapärase töö käigus kui ka vajadusel lisapatrulle välja pannes. Trei selgituse kohaselt arutab PPA iganädalaselt Terviseametiga, kus ja millises mahus järelevalvet on mõistlik teha. Kindlasti kontrollivad nii PPA kui Terviseamet kohti, mille kohta on tulnud info, et neis võib olla probleeme piirangute täitmisega.

Piirangutest kinnipidamise üle järelevalvet tehes politseinikud eelkõige vestlevad inimestega ja selgitavad maskikandmise nõuet. Vajadusel pakutakse inimestele ka maski. „Kui politseinikel on alust arvata, et inimene rikub seda nõuet teadlikult, on võimalik teha suuline hoiatus ja sõltuvalt rikkumisest alustada ka menetlust,“ sõnas Trei. Maskikandmise kohustuse eiramise eest saab politsei määrata trahvi kuni 400 eurot.

Tago Trei tõi veel välja, et lisaks maskikandmise nõude täitmise kontrollimisele vaatab politsei seda, kas meelelahutuskohad ja ürituste korraldajad kontrollivad sissepääsul külastajate nakkusohutust kinnitavaid tõendeid. „Möödunud nädalavahetus näitas, et suurem osa neist kontrollis nakkusohutust kinnitavaid tõendeid korrektselt. Täheldasime probleeme mõnes üksikus kohas ja kõige enam pälvis tähelepanu üks Tallinnas toimunud avalik üritus, mille osas praegu asjaolusid kontrollime,“ ütles Trei. Ta lisas, et nõuete rikkumise korral lasub ettevõtjail vastutus ja on võimalik määrata rahatrahv.

Möödunud nädala jooksul käis politsei viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute üle järelevalvet tegemas üle Eesti 1847 kohas, sealhulgas 887 ühissõidukis, 714 kaupluses, 66 meelelahutuskohas, 25 kirikus, 26 avalikul üritusel ja 129 muus avalikus siseruumis. Hinnanguliselt 85% inimestest kandis maski. Politseinikud vestlesid kokku 2462 inimesega, et juhtida tähelepanu piirangute järgimise vajadusele ning andsid ligi 2000 inimesele maski.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437