Politsei kontrollib Vabaks OÜ tegevust kriminaalmenetluses

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses platvormi, mis pakub inimestele võimalust oma II pensionisambasse kogunenud raha enne sügist kätte saada.

Mai alguses esitas Finantsinspektsioon riigiprokuratuurile kuriteoteate, milles märgiti, et Vabaks OÜ pakub oma veebilehel krediidivahenduse teenust, kuid äriühingul puudub selleks vajalik tegevusluba ning nad ei ole seda ka taotlenud. Samuti puudub tegevusluba investeerimisteenuse pakkumiseks. Investeerimiskelmuse kahtlus on tõusetunud, sest äriühing on avalikkusele esitanud eksitavat infot oma tegevuse ja investeerimisvõimaluste kohta.

Täna, 27. mail peeti kahtlustatavatena kinni 31-aastane Marko ja 30-aastane Ahto ning politseinikud viivad läbi menetlustoiminguid. Tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses kahtlustatakse lisaks neile kahele mehele ka Vabaks OÜ-d.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur juhib tähelepanu, et seoses sügisel pensionifondidest vabaneva rahaga on kõrgendatud risk pettusteks. „Igasugused investeerimise ja II pensionisamba rahaga seonduvad pakkumised on politsei teravdatud tähelepanu all ning reageerime kiirelt kuriteotunnustega tegevusele, et võimalikku kahju ära hoida. Investeerimisega kaasnevad alati riskid, mida aitab maandada põhjalik eeltöö. Lepingu sõlmimisel on oluline tutvuda õiguste ja kohustustega, milles kokku lepitakse,“ ütles Laur.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on seadusandja finantsvaldkonnas tegutsemiseks loonud kindlad reeglid ning raamid. „Raamistik võimaldab Eestis finantsteenust osutavate äriühingute tegevust kontrollida, et kaitsta investoreid ning veenduda äritegevuse seaduslikkuses. Kuigi investeerimisega kaasneb alati risk, on Finantsinspektsiooni järelevalvele allutatud äriühingusse investeerimisel tagatud, et investoritele edastatav informatsioon pakutava teenuse osas ka tegelikkusele vastab ja seda kontrollitakse,“ kirjeldas Nurm.

„Erinevate juriidiliste nõksudega kehtestatud reeglitest mööda hiilimine ei anna õigust Eestis ilma loata krediidivahendus- või investeerimisteenust osutada ning seetõttu võib antud juhul olla tegemist kuriteoga,“ lisas prokurör.

Menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib riigiprokuratuur.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219

Kairi Küngas
Riigiprokuratuur
Avalike suhete osakond
5556 4511
...