Politsei laevastik täienes kiirkaatriga

Navigatsioonihooaja alguses veeskas Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) uue kaatri, mida kasutatakse reageerimaks kiiret sekkumist vajavatele olukordadele Eesti merealal ning Frontex ühisoperatsioonide raames teiste Euroopa Liidu riikide välispiiril. RIB tüüpi patrull- ja erioperatsioonide kiirkaater valmis 2020. aasta lõpus ning see on arendatud ja ehitatud merel toimuvatele kiireloomulistele ja ohtlikele sündmustele reageerimiseks. Kaatriga valvab politsei merel Euroopa Liidu välispiiri ning vajadusel reageerib kõrgendatud riskiga olukordadele, sealhulgas merepääste juhtumitele.

Kaatrit kasutavad mereliste ülesannete täitmiseks nii politsei eriüksus K-Komando kui ka teised PPA üksused Tallinnas.

K-Komando juht Hannes Perki sõnul tõstab kaater märgatavalt politsei võimet reageerida merel kiireloomulistele sündmustele. „Eestil on üle 36 000 ruutkilomeetri mereala, mida läbivad lisaks Eesti alustele ka teiste riikide laevad. Meie merealalt ei puudu sellised ohud nagu narko- või inimkaubandus, ebaseaduslik sisseränne. Samuti juhtub igal aastal kõrge riskiga juhtmeid ka väikesaartel,“ sõnas Perk.

Tema sõnul on merel vahemaad väga pikad, kuid reageerimise aeg kriitilise tähtsusega, eriti kui tegemist on piiriülesese kuritegevusega või sündmustega, kus ohus inimelud. „Eriüksus harjutab pidevalt äkkrünnakule reageerimist, kaaperdatud objekti vabastamist ja kurjategijate kinnipidamist ja muid stsenaariume, kus eksimisruumi ei ole. Oskuste ja treeningu kõrval on aga tähtis ka kohale jõuda ning eriüksuse vajadustele vastav kaater loob selleks paremad võimalused,“ rääkis Perk.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo politseikolonelleitnant Helen Neider-Veerme sõnul panustab politsei järgmisest aastast kiirkaatri ja meeskonnaliikmetega ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiri valvamisse. „Vastastikune abistamine on meie igapäevane kohustus sisepiirideta Euroopa Liidus. Uue kiirkaatriga toetame lühiajaliselt Frontexi ühisoperatsioone seal, kus kiire reageerimise võimekust on parasjagu enim vaja. Varem oleme Vahemere piirkonnas toetanud kohalikku piirivalvet reageerides juhtumitele seoses nii inimeste kui ka näiteks narkootikumide ebaseaduslikule üle piiri toimetamisele. Uuest kiirkaatrist on kindlasti abi nii selliste kuritegude avastamisel kui ka inimelude päästmisel," ütles Neider-Veerme.

Kaatri ehitamise leping sõlmiti 2019. aasta sügisel ning selle ehitas Baltic Workboats Saaremaal. Kaater anti politseile üle 2020. aasta lõpus. Hankelepingu maksumus on 978 800 eurot. Ostu kaasrahastas 90% ulatuses Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi Frontexi otsetoetuse meetmest projekti „EBCGA erimeede – CPB RHIB“ raames.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219