Politsei loodab Volbriööl inimeste vastutustundlikule käitumisele

Eriolukorras on avalikud kogunemised keelatud ning politsei loodab ka Volbriööl inimeste jätkuvale vastutustundlikule käitumisele. Ennetavalt on siiski korra tagamiseks väljas suuremad politseijõud.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Tago Trei toonitas, et ka volbriööl ei tohiks unustada, et endiselt tuleb kinni pidada nii eriolukorra nõuetest kui ka üldistest ohutusreeglitest. „Eriolukorrast tulenevalt ei ole lubatud avalikud üritused ja muud kogunemised, kuna see tõstab riski uute haiguspuhangute tekkeks. Volbrilõkkeks kogunemine on lubatud üksnes kitsas pereringis, avalikes kohtades kogunemata,“ tuletas ta meelde.

Politsei on eesoleval volbriööl ja pühade tõttu pikeneval nädalavahetusel tööl tavapärasest suuremate jõududega. „Avaliku korra tagamise kõrval hoiame jätkuvalt kätt pulsil, et pühademeeleolus ei toimuks suuremaid kogunemisi ning avalikes kohtades liikuvad inimesed peaks kinni 2+2 reeglite täitmisest nii, et viiruse leviku oht oleks minimaalne,“ sõnas Trei.

Viimaste aastate volbriööd on politseile möödunud suuremate vahejuhtumiteta. „Igaüks saab kaasa aidata, et see jääks nõnda ka tänavu hoidudes avalikest kogunemistest ning vältides lähikontakte. Kui mõni peab vajalikuks kevadööd toostiga ära saata, tuleb piiri pidada ka alkoholi tarvitamisega,“ soovitas ta.

„Loodame inimeste südametunnistusele ja mõistmisele, et enda ja teiste tervise hoidmiseks on olenemata päevast või pühast oluline eriolukorra nõudeid hoolsalt järgida. Muul juhul on paraku kõik meie senised pingutused olnud asjata,“ märkis PPA juhtivkorrakaitseametnik.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
52 03 403