Politsei: oleme väljas suurema ressursiga tagamaks tänastel üritustel osalejate turvalisus

Täna toimuvatel üritustel “Vaba Eesti Balti keti aastapäeva vabaduse marss 2021” ja “Balti kett 2021” puuduvad ametlikud korraldajad, mistõttu on politsei väljas suurema ressursiga, et kindlustada osalejate turvalisus, avalik kord ja ennetada õigusrikkumisi.

Politsei- ja piirivalveametis ei ole registreeritud päevane avalik koosolek ega ka õhtul toimuv autosõit. Samuti puudub üritustel konkreetne korraldaja, kes koordineeriks inimeste tegevust, tagaks osalejate ohutuse ning oleks politseile heaks partneriks turvalisuse küsimustes.

“Politsei eesmärk on olla abiks ürituste korraldajatele, et osalejate turvalisus oleks tagatud. Suhtleme võimalike eestvedajatega, ent senini ei ole keegi korraldaja rolli enda kanda võtnud,” rääkis PPA strateegilise staabi juht Ivo Utsar. Ta lisas, et on tavapärane, et avalike koosolekute ja ürituste korral soovib politsei suhelda organisaatoritega, kaardistamaks võimalikke ohte ja rahvakogunemistega seotud riske. Muuhulgas koguda infot provokatsioonide ja võimalike üritust segavate inimeste kohta.

Utsar rääkis, et päevasel üritusel on peamiseks eesmärgiks inimestega suhtlemine, suunamine ning vajadusel nende abistamine. Õhtusel autosõidul suunab politsei tähelepanu liikluse rahustamisele. “Liiklusesse võib kohati koguneda tavapärasest rohkem inimesi. Selleks, et ei tekiks seisakuid ega juhtuks õnnetusi, on oluline, et osalejad järgiksid liiklusreegleid. Kinni tuleb pidada kiirusepiirangust, foorituledest ning olla tähelepanelik teiste liiklejate suhtes. Vajadusel fikseerime rikkumise ning alustame menetlust,” rääkis Utsar.

Meelsuse avaldamine ei ole keelatud, kuid igal osalejal lasub kohustus, et üritus mööduks turvaliselt ja ilma vahejuhtumiteta. Samuti tuleb järgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koroonaviiruse leviku peatamiseks seatud piiranguid.

Üritus tuleb avaliku koosolekuna registreerida, kui selle pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või sellel on planeeritud püstitada näiteks telk, lava, tribüün vms või kasutada heli- ja valgustusseadmeid. Samuti peab avalikul koosolekul olema korraldaja, kes vastutab ürituse turvalisuse eest.

Britta Sepp
PPA pressiesindaja
54110169