Politsei pikendab automaatselt 16. märtsist 31. maini aeguvate relvalubade kehtivust

Politsei- ja piirivalveamet pikendab automaatselt 16. märtsi ja 31. mai vahel aeguvate relvalubade kehtivusaega. Otsus on seotud tervisetõendite väljastamise ajutise peatamisega.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa selgitas, et eriolukorra tõttu ei ole ka kõige kohusetundlikumal relvaomanikul praegu võimalik vajalikke tervisetõendeid saada. „Nakkusohu tõttu ei väljasta perearstikeskused ja psühhiaatriakliinikud ajutiselt tervisetõendeid, mis on vajalikud relvaloa taotlemisel ja pikendamisel. Politsei otsus lubade kehtivust pikendada ei pane loa omanikele mingeid täiendavaid kohustusi ning uuendamine toimub infosüsteemis automaatselt. Ära jääb vajadus korraldada relvade üleandmine politseile, mis oleks vajalik kohe pärast loa kehtivustähtaja lõppemist,“ ütles Proosa.

Inimestel, kelle relvaloa, relvakandmise loa, paralleelrelvaloa või kollektsioneerimisloa kehtivuse aeg lõpeb ajavahemikul 16.-30. märts, pikendatakse loa kehtivust 90 kalendripäeva võrra loal märgitud kehtivuse lõppemise kuupäevast arvates.

Inimestel, kelle relvaloa, relvakandmisloa, paralleelrelvaloa või kollektsioneerimisloa kehtivuse aeg lõpeb ajavahemikul 1. aprillist 31. maini, pikendatakse loa kehtivust 60 kalendripäeva võrra loa kehtivuse lõppemise kuupäevast arvates.

Taotlus relvaloa vahetamiseks koos kõigi nõutud dokumentidega tuleb esitada pärast eriolukorra lõpetamist ning relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral vähemalt üks kuu enne kehtivuse lõppemist.

PPA andmetel kaotab märtsis, aprillis ja mais kehtivuse kokku ligi 1100 relvaluba.

Küsimuste korral palun pöörduge politsei infotelefonile 612 3000