Politsei pöörab rohkem tähelepanu koroonaviiruse isolatsioonikohustuse täitmisele

Koroonaviiruse leviku peatamiseks pööravad politsei ja Terviseamet rohkem tähelepanu isolatsiooninõuete täitmisele.

Politsei kontrollib oma tavapäraste ülesannete täitmisel senisest enam nakatumisriskiga inimese kodus püsimise kohustuse täitmist. Isolatsiooninõude eiramise juhtumite info edastab politsei Terviseametile, kus otsustatakse edasised sammud ja võimalik sunniraha määramine.

„Väga laiaulatusliku viirusnakkuse leviku pidurdamiseks on kriitilise tähtsusega üksteisele ohtu kujutavate inimeste püsimine kodus. Ehk kes on ise viirusekandjad, nakkusohtliku haigega välisreisil või lähikontaktis olnud isikud. Kuna vastutus iga uue haige lisandumise vältimiseks lasub meist kõigil, palus Terviseamet politseil pöörata suuremat tähelepanu selle olulise nõude täitmisele,“ rääkis Terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

PPA kriisijuht Egert Belitševi sõnul saab politsei nõude täitmist jälgida näiteks liiklusjärelevalve käigus, piirikontrollis või muude ülesannete täitmisel. „Viiruse leviku peatamiseks suurendame ka patrullide väljapanekut, et saaksime juhtida rohkemate inimeste tähelepanu kehtestatud piirangutele, kontrollida piirangute täitmist ning jagada vajadusel ka maske,“ rääkis Belitšev.

Fikseeritud juhtumite kohta edastab politsei info Terviseametisse. Isolatsiooninõuete rikkumise eest võib määrata sunniraha kuni 9600 eurot või alustada väärteomenetlust.

Terviseameti toetamiseks annab politsei ameti koosseisu ka viis väärteomenetluse kogemusega ametnikku.

Andrei Jakubovitš
PPA pressiesindaja
tel. 53 977 817