Politsei pöörab senisest enam tähelepanu COVID tõendite kontrollile ettevõtetes

Viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangute kontrollimisel pöörab politsei edaspidi senisest rohkem tähelepanu ettevõtetele, kel on kohustus küsida klientidelt COVID tõendeid. PPA kriisistaabi juhi Tago Trei rääkis, et eelkõige on kontroll suunatud ettevõtetele, kes kehtestatud piirangutest kinni ei pea. „Teeme edaspidi rohkem kontrolle just nendes ettevõtetes, mille kohta oleme saanud info, et neis tõendeid ei kontrollita,“ rääkis Trei. Trei sõnul on ettevõtteid, kes kontrollivad tõendeid eeskujulikult, aga on ka ettevõtteid, kes teevad kontrolli näiliselt või ei tee seda üldse.

„Fookuse suuname just piiranguid eiravatele ettevõtetele, sest nende käitumine tühistab tegelikult kõikide eeskujulike ettevõtete tegevuse, kes suhtuvad olukorda tõsiselt ja pingutavad viiruse leviku takistamise nimel“, sõnas Trei.

Trei sõnul on politsei seni lootnud eelkõige ettevõtete mõistvale suhtumisele ja piirdunud peamiselt hoiatustega, kuid edaspidi toovad korduvad rikkumised kaasa menetluse. „Kui me avastame ettevõttes esimesel korral rikkumise, siis fikseerime selle ja anname aja puudujääkide kõrvaldamiseks. Mõne aja pärast teeme järelkontrolli ja kui tuvastame endiselt rikkumise, siis alustame menetlust,“ ütles Trei. Menetluse käigus saab politsei ettevõttele määrata rahatrahvi.

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets rääkis, et kehtestatud reeglite järgimine on nakkusohutuse seisukohast oluline ja praegu on tähtis iga ettevõtte panus. „Kui üks restoran käitub seadusekuulekalt ja teine mitte, siis miks peaksid mõlemad kannatama selle läbi, et ühel hetkel taas uusi piiranguid seatakse? Oma praktikas näeme, et ka suured üritused mööduvad ohutult, kui kehtivatest reeglitest kinni peetakse ja tagatakse osalejate nakkusohutus,“ sõnas Vaiknemets.

Politsei on viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piiranguid kontrollinud alates 16. augustist. Selle aja jooksul on politsei alustanud kokku 19 menetlust nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel, millest 16 on väärteomenetlused karantiini- ja isolatsiooninõuete rikkujate suhtes. Kolm menetlust on alustatud ettevõtete osas, kes pole järginud kehtestatud piiranguid.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437