Politsei saadab kümnendat aastat liiklusrikkujatele musta jõulukaardi

Politsei- ja Piirivalveamet saadab kümnendat aastat enim liiklusreegleid eiranud inimestele musta jõulukaardi, et panna neid mõtlema oma tegude ohtlikkuse üle. Kümnendal politsei mustal jõulukaardil on koos kõigi varasemate aastate kujundused. „Kaardiga koputame liiklusrikkujate südametunnistusele ning soovime neile turvalist uut aastat, et keegi ei satuks mõnda kaardil kujutatud situatsiooni,“ ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Must kaart saadetakse inimestele, kes on aasta jooksul toime pannud neli või rohkem liiklussüütegu. Tänavu on kaardisaajaid 770, kellest sada inimest saavad kaardi teist korda ning kümme inimest kolmandat korda järjest. Kokku panid korduvrikkujad aasta jooksul toime pisut üle 4400 rikkumise.

Kümne aasta jooksul on politsei saatnud välja enam kui 10 000 kaarti. „Õnneks ei ole kedagi, kes oleks politseilt musta jõulukaardi iga aasta saanud,“ lisas Loigo.

Kõige enam ehk 15 liiklusalast väärtegu pani tänavu toime 34-aastane mees. Varasematel aastatel on tal olnud üksikuid rikkumisi.

Enim panid musta kaardi saajad toime kiiruseületamisi, mis moodustasid 36% kõigist nende rikkumistest. „Näiteks 72 inimese kõik rikkumised olid ainult kiiruseületamised,“ ütles Loigo.

Sagedasemate rikkumiste seas on ka tehnonõuetele mittevastava ja juhtimisõiguseta sõiduki juhtimine, foori keelava tule ajal sõitmine ning sõiduki juhtimine joobeseisundis. 66 korduvrikkujat põhjustasid viimase aasta jooksul 71 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 39 inimest.

Kõige rohkem on rikkujate seas 25-29-aastased Eesti kodakondsusega põhiharidusega noormehi. Kaardi saab ka 36 naist. Noorim korduvrikkuja on 18-aastane ning vanim 79-aastane.

Kaardi saajatest enamik ehk 349 elab Harjumaal, neist 268 Tallinnas. 105 kaarti läks Ida-Virumaale, millest 35 Narva ning 23 Kohtla-Järvele. Tartu maakonda saatis politsei 72 kaarti, neist 45 Tartu linna ning Pärnu maakonda 59 kaarti, neist 35 Pärnu linna. Järgnes Lääne-Virumaa, kuhu saadeti 35 ning Valgamaa, mille elanikud said 30 kaarti.

Must jõulukaart, mida politsei saadab iga-aastaselt korduvate liiklusrikkujatele

Annika Maksimov
PPA pressiesindaja
5655771