Politsei soovib kõigile turvalist algavat kooliaastat

Järgnevatel nädalatel tuleb tänavatel olla eriti tähelepanelik, sest liiklus muutub tunduvalt intensiivsemaks ja lisandub hulganisti pisikesi koolilapsi, kes alles õpivad iseseisvalt ohutult liiklema. Õppeaasta algus toob pärast pikka suve taas rohkelt lapsi liiklusesse. Aitamaks kõigil turvaliselt kooli ja koju jõuda, pöörab politsei õppeasutuste ja ristmike juures liiklusturvalisusele suuremat tähelepanu. „Jälgime tee ületamisi, autojuhtide sõidukiirust ning turvavarustuse kandmist nii jalgrattaga kui ka kergliikuritega sõitjate seas,“ rääkis PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Loigo rõhutas, et lisaks politseilistele tegevustele on väga oluline, et vanemad käiksid esimesse klassi minevate lastega kooli mineku teekonna korduvalt koos läbi. Ühtlasi tasub ohutu liiklemise põhimõtted meelde tuletada ka vanematele koolijütsidele, sest lapsed on pikalt olnud distantsõppel ning koolitee ja liiklusreeglid võivad olla ununenud. „Lapse liikluskäitumine on tihti peegeldus täiskasvanu omast,“ ütles Loigo ja lisas, et seega aitab turvaliselt kooli ja tagasi koju jõuda ka lapsevanema igapäevane õige eeskuju liikluses.

Kindlasti tuleb vanematel tähelepanu pöörata sellelegi, kui laps hakkab koolis käima jalgratta või mõne muu sõiduvahendiga. Sellisel juhul peab sõiduk olema lapsele paraja suurusega, tehniliselt korras, kiiver peas ning juhtimisvõtted ja liiklusreeglid selged.

Autojuhtidele tuletab politsei meelde, et liikluses pole kohta kiirustamisele. „Asjatuid pingeid, hilinemist ning sellest tulenevat kiirustamist saab vältida, kui oma teekonda piisava ajavaruga planeerida. Väikesem kiirus ning varutud aeg pole kaotus, kui sellega säästetakse ranitsakandja tervis ja elu,“ lisas Loigo.

Teeme üheskoos nii, et iga laps jõuaks turvaliselt kooli ning koolist koju ja nii terve õppeaasta!

Annika Maksimov
PPA pressiesindaja
5655771