Politsei tabas Pärnumaal toime pandud vargustes kahtlustatavad

Politseinikud pidasid eelmisel nädalal kinni 27-aastase mehe ja 43-aastase naise, keda kahtlustatakse Pärnumaal eramajades ja kõrvalhoonetes toime pandud vargustes.

Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulk rääkis, et nii sel kevadel kui ka möödunud aastal pandi Pärnumaal toime mitmeid vargusi nii eramajadest, kõrvalhoonetest kui ka keldriboksidest. Vargad sisenesid ka lukustatud hoonetesse, lõhkudes näiteks akna. „Varastati kõike väärtuslikku, mida kiiresti realiseerida - jalgrattaid, tööriistu, aiatehnikat ja muid tarbeesemeid,“ ütles Pulk.

Pulga sõnul tegi politsei varaste tabamiseks aktiivset uurimistööd, töötas läbi turvakaamerate salvestisi ja kogus tunnistajate ütlusi. Tõendite kogumine viis politseinikud 27-aastase mehe ja 43-aastase naiseni, kes üheskoos vargusi toime panid. „Pidasime nad kinni 15. aprilli öösel Saarde vallas pärast seda, kui nad olid samal ööl Surju külas tunginud keldriboksi ja varastanud sealt kaks jalgratast,“ ütles Pulk.

Kinnipidamisel leidis politsei mehe ja naise kasutuses olnud kaubikust tol ööl varastatud asjad üles. Mehe ja naise elukohtade ja sõidukite läbiotsimisel leidis politsei veel mitmeid varem erinevatest kohtadest varastatud esemeid, mis tagastatakse omanikele.

Lennart Pulk rääkis, et lisaks sel kevadel toime pandud vargustele kahtlustatakse naist ja meest ka mitmes eelmisel suvel ja sügisel toime pandud varguses, sealhulgas ühes Viljandimaal toime pandud varguses. Kokku kahtlustatakse naist ja meest üheksas varguses.

Pärast ülekuulamist taotles prokuratuur mõlema kahtlustatava vahistamist. Prokurör Hanna variku hinnangul oli kuriteo kahtlus piisavalt tõsine ning mõlema kahtlustatava puhul olemas reaalne oht, et vabadusse jäädes kuriteod jätkuvad. „Ühel kahtlustatavatest kehtib praegu katseaeg, mis on varasemate kuritegude eest mõistetud alles veebruaris. Teise kahtlustatava suhtes on menetlus pooleli veel ühes vargustega seotud kriminaalasjas,“ selgitas prokurör Hanna Varik. „Tegelikult oligi tal kinnipidamisega samaks päevaks kokku lepitud kohtumine prokuröriga – kuid enne seda peeti ta kinni juba uue kuriteokahtlusega. Need asjaolud näitavad prokuratuuri hinnangul kahtlustatavate suhtumist ja annavad alust arvata, et vahistamine on põhjendatud,“ ütles prokurör.

Juhtivuurija Lennart Pulk lisas, et kuigi üheksas varguses on kahtlustatavad tabatud, teeb politsei tööd edasi mitme teise sarnase vargusjuhtumiga Pärnumaal, mille toimepanijate kindlaks tegemiseks uurimine jätkub.

Politsei soovitab inimestel oma vara suhtes olla tähelepanelik, kodust lahkudes lukustada uksed-aknad ja jälgida ka seda, et kodu ümbrus oleks piisavalt valgustatud. Kodust pikemaks ajaks lahkudes tasub sellest teada anda naabritele või tuttavatele, kes saavad teie varal silma peal hoida. Oma vara kaitsmiseks tasub võimalusel üles panna ka turvakaamera.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437

Liivi Reinhold
Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik
5681 8933