Politsei taotles korduvalt massipiirangut rikkunud raskeveokijuhtidele aresti

Viimaste kuude jooksul on politsei Tartumaal aresti taotlemiseks kohtu ette viinud mitu sohvrit, kes juhtisid massipiirangut ületanud liiklusohtlikku raskeveokit.

Raskeveokijuhid viidi sõidukite kontrollimise järel otsejoones arestimajja, kus nad jäid ootama kohtuistungit ja neile mõistetavat karistust. Kohus määras nii Tartu- kui Jõgevamaal korduvalt rikkumistelt tabatud 47-aastasele veokijuhile kahes erinevas kohtulahendis kokku 17 päeva aresti. Teise patustanud sohvri arestipäevad asendati ühiskondlikult kasuliku tööga, andes autojuhile veel viimase võimaluse oma liikluskäitumist parandada.

Eelmise aasta suvel jõustunud seadusmuudatus näeb ette juhile, kelle raskeveok ei vasta lubatud mõõtmetele, massile või teljekoormusele ning ohustab sellega liiklust, kuni 800-eurost trahvi või äärmuslikumal juhul ka kuni 30-päevast aresti.

"Veokijuhtidel on olnud piisavalt aega, et seadusmuudatusega end kurssi viia ning enesele selgeks teha, et ülekaalus ohtlik raskeveok võib tähendada neile kohest vabadusekaotust,“ märkis Tartu politseijaoskonna vaneminspektor Taivo Rosi. Ta selgitas, et karmim mõjutustegevus on vajalik, kuna hulk veokijuhte ei võta nõudeid piisava tõsidusega. „Tihti võib survet rikkumiseks avaldada ka tööandja, kuid nendel juhtudel olid veokijuhid selgelt vastutavad rikkumise eest. Kui olukord seda nõuab ja võimaldab, saab politsei vastutusele võtta ka vedusid korraldavaid ettevõtteid,“ rääkis politseinik.

Ta rõhutas, et äritegevus, mistahes valdkonnas, ei tohi kunagi üle kaaluda kellegi ohutust. Veokijuhid peaksid kutseliste juhtidena hindama ise kõrgelt liiklusohutust, kuivõrd nende päevad mööduvad paljuski rooli keerates. "Lootuses aga kulude kokkuhoiule ning sellele, et ehk vahele ei jää, saadetakse iga päev teele tõsises ülekaalus ja muude puudujääkidega veokeid. Need ülekoormaga masinad tiksuvad seaduskuulekate liiklejate vahel ringi kui viitsütikuga pommid,“ illustreeris vaneminspektor Rosi.

Lubatust raskema veoki puhul on liiklusõnnetuse aset leidmise korral tagajärjed reeglina raskemad nii autojuhi enda kui ka teiste asjaosaliste jaoks. "Eestis on viimasel ajal juhtunud mitu traagilist liiklusõnnetust, milles üheks osaliseks on olnud just raskeveok. Seega peaks igaühele olema iseenesest mõistetav, et veoste veole kehtestatud nõuete täitmine on kohustus, mis tagab väga otseselt liiklusohutust meie teedel,“ toonitas politseinik.

Mullu avastas politsei raskeveokite kontrollil kokku 1222 sõidukit, mille mõõtmed, mass ja teljekoormus ei vastanud nõuetele. Rikkumistest 575 fikseeriti Lõuna, 418 Põhja, 148 Lääne ning 81 Ida prefektuuri teeninduspiirkonnas.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja