Politsei tõkestas ohtliku narkootilise aine jõudmise Eestisse

Politseinikud pidasid selle aasta oktoobris Pärnus kinni kaks lätlast ning ühe eestlase, keda oli alust kahtlustada Lätist Eestisse suures koguses narkootikumide toimetamises. Kahtlustavate kinnipidamisel leiti nende valdusest ohtliku ainet isotonitaseen.

Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Tarmo Värat rääkis, et politsei teeb iga päev tööd erinevate võimalike narkootiliste ainete Eestisse toojate tabamiseks ja võimalikust narkootikumide toomisest Eestisse sai politsei teada infokogumise käigus. „Saime info, et võimalikud narkootikumidega kaubitsejad võivad liikuda autoga Lätist Pärnusse 2. oktoobri öösel ning pidasime sõiduki kella 4 ajal öösel Pärnu linnas kinni. Auto ja selles olnud inimeste esmasel läbiotsimisel kohe midagi ei leitud, kuid politseinikel oli alust arvata, et narkootiline aine on ära peidetud. Tekkis kahtlus, et aine võib olla peidetud kehaõõnsustesse ja arstlikul läbivaatusel leitigi peidetud aine üles,“ rääkis Värat.

Politsei pidas autos olnud 46-aastase mehe, 36-aastase ja 30-aastase naise kuriteos kahtlustatavana kinni. Politsei tegi kindlaks, et tegemist oli sünteetilise opioidi isotonitaseeniga. „Suure tõenäosusega oli kurjategijate eesmärk toimetada aine Tallinnasse ja see seal realiseerida,“ ütles Värat. Värati sõnul teeb politsei süsteemselt tööd, et takistada piiriülest narkokuritegevust ja iga narkokaubitseja tabamine aitab takistada narkootikumide ringlusesse jõudmist.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Liisa Nuudi sõnul on isotonitaseeni näol tegemist ohtliku ainega, mille mikrokogusest piisab üledoseerimiseks. „Isotonitaseen on kange sünteetiline opioid, mis on kanguselt sarnane fentanüüliga. 22,68 grammist isotonitaseenist, mida isikud käitlesid, piisanuks kuni 11 340 inimesele narkootilise joobe tekitamiseks,“ lisas Nuut. Lisaks leiti isikute läbiotsimisel nende valdusest 1,06 grammi narkootilist ainet alfa-pürrolidinovalerofenooni.

Pärnu maakohus tunnistas 9. detsembril kokkuleppemenetluse korras suures koguses narkootiliste ainete käitlemises süüdi 46-aastase Andrejs Gangalo, 36-aastase Anna Zverkoviča ning 30-aastase Sandra Pilve.

Kohus karistas isikuid viie aastase vanglakaristusega, millest koheselt tuleb ära kanda kuus kuud ning ülejäänud osa jäetakse tingimisi täitmisele pööramata, kui isikud ei pane viie aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks kehtestati 46-aastasele Andrejsele ja 36-aastasele Annale Eestist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga kümneks aastaks.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Joonas Piir
Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik