Politsei tuletab meelde: agressiooni toetavad avalikud koosolekud on keelatud

Politsei ei registreeri avalikke koosolekuid, kui on alust arvata, et koosolekul kasutatakse agressorriigi sümboolikat ja õhutatakse vaenu.

Narva politseijaoskonna juhi Indrek Püvi sõnul on politsei sarnaselt varasematele aastatele 9. mail väljas tagamas avalikku korda, et hoida ära rikkumisi. „Politsei ei keela hukkunute mälestamist, kuid agressiooni toetamine on keelatud, mistõttu ei tohi korraldada avalikke koosolekuid, näiteks rongkäike ja muid kogunemisi, kus kasutatakse keelatud sümboleid või avaldatakse toetust Venemaa sõjakuritegudele,“ räägib Püvi.

Politsei ei registreeri taolisi avalikke koosolekuid, kuna need võivad endaga kaasa tuua tõsiseid õigusrikkumisi ja konflikte ning agressiooni avalik toetamine on keelatud. Põhja ja Ida prefektuuri tööpiirkonnas, kus varasematel aastatel taolised kogunemised on toimunud, kehtestati avalike koosolekute keeld täiendavalt prefekti korraldusega. „Vaenu õhutavad avalikud koosolekud on keelatud, kuid tuletame inimestele seda meelde, et ei toimuks registreerimata kogunemisi ja sellega kaasnevaid rikkumisi,“ sõnas Püvi.

Keelatud avaliku koosoleku korraldamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni aastase vangistusega.

Dokumendid

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219