Politsei tuvastas mitmeid rikkumisi Tallinnas ja Harjumaal viibivate välismaalaste seas

Jaanuarikuu lõpus kontrolliti Tallinna ja Harjumaa majutusasutustes viibivaid välismaalasi. Kokku kontrolliti 351 välismaalast ja tabati kuus ebaseaduslikult riigis viibivat inimest.

Põhja prefektuuri politseinikud ja abipolitseinikud käisid 26. ja 27. jaanuaril kuues erinevas majutusasutuses eesmärgiga tuvastada, kas seal viibivatel välismaalastel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru rääkis, et reidi ajendiks oli kogutud info, et majutusasutustes võivad olla välismaalased, kes viibivad ja töötavad Eestis ebaseaduslikult. „Pea 10% välismaalastest esines suuremaid või väiksemaid probleeme riigis viibimise ja töötamise tingimuste osas. Paljud avastatud rikkumised oli seotud välismaalastega, kes olid Eestisse tulnud väidetavalt turismi eesmärgil. Selleks polnud neil aga piisavalt raha ja samuti ei andnud nad usutavaid ütlusi selle kohta, mida nad siin teha plaanivad. Tõenäoliselt oli nende inimeste tegelik eesmärk Eestis tööd leida,“ rääkis Aru. Suurem osa rikkujatest olid pärit Ukrainast, kuid oli ka Usbekistani ja Valgevene kodanikke.

Reidi käigust tuvastati 37 probleemset juhtumit, 35 neist olid välismaalased:

  • Tabati neli ebaseaduslikult riigis viibivat inimest, kes peeti kinni ja saadetakse riigist välja.
  • 31 välismaalast kutsuti politseisse riigis viibimise ja töötamisega seotud asjaolude täiendavaks kontrollimiseks. Täiendavate toimingute käigus selgus, et riigis viibis ebaseaduslikult veel kaks inimest.
    • 14 inimest rikkusid erinevaid riigis viibimise ja töötamise tingimusi, mis tähendab, et neil ei olnud piisavalt rahalisi vahendeid või nende lühiajaline töötamine oli PPA-s registreerimata. Seetõttu otsustasid PPA ametnikud nende inimeste viibimisõigused kehtetuks tunnistada ja nad pidid Eestis lahkuma.
    • Ülejäänud 15 inimesega viidi läbi täiendav vestlus riigis viibimise ja töötamise tingimuste osas. Nende puhul ei tuvastatud sedavõrd suuri rikkumisi, mis oleks kaasa toonud nende inimeste riigis viibimise õiguse piiramise.
  • Samuti tabati kontrolli käigus kolm inimest, kelle vastu politsei tunneb erinevate menetluste käigus huvi. Üks tabatav oli varguse toimepanemises tagaotsitav ja teine grupiviisilises röövimises osalenud mees. Kolmandale mehele andis politsei üle kutse menetlustoimingutele ilmumiseks.

„Eelmainitud rikkumised näitavad selgelt, et selliste riskipõhiste kontrollreidide läbiviimine on igal juhul vajalik ning jätkame nendega ka tulevikus. Eelmisel aastal koostasime ebaseaduslikult riigis viibinud inimestele üle 800 lahkumisettekirjutuse, kellest valdavalt oli tegemist Ukraina ja Usbekistani kodanikega. Enamik neist olid Eestisse tulnud just töötamise eesmärgil. Ebaseaduslik töötamine ja ebaseadusliku tööjõu kasutamine rikub ausat konkurentsi ning riigil jääb seetõttu igal aastal saamata kümneid miljoneid eurosid maksutulu. Ka vähendab ebaseaduslik tööjõud tublide Eesti elanike võimalusi saada tööturul vääriliselt tasustatud töökoht,“ räägib Aru.

Aru toonitas, et Eestisse saabumiseks, Eestis ajutiseks viibimiseks ja siin töötamiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus. „Välismaalased, kes viibivad Eestis ajutiselt, näiteks viisa või viisavabaduse alusel, võivad Eestis töötada juhul, kui nende lühiajaline töötamine on tööandja poolt Politsei- ja Piirivalveametis eelnevalt registreeritud. Siin on ettevõtte kohustus tagada, et välismaalt tulnud töötajatel on kõik riigis viibimise ja töötamisega seotud dokumendid korras kogu Eestis viibimise aja jooksul,“ selgitas Aru.

Tööandjad saavad kõige mugavamalt ja kiiremini välismaalase lühiajalist töötamist registreerida politsei iseteeninduses https://www.politsei.ee/et/iseteenindus. Ka on iseteeninduses taotluse esitamine odavam, mistõttu kutsub PPA kõiki ettevõtteid justnimelt veebis taotlust esitama.

Barbara Lichtfeldt
PPA pressiesindaja
5871 3688