Politsei võtab koostöös Eesti Raudteega ohutu raudteeületuse kõrgendatud tähelepanu alla

Politsei, Eesti Raudtee, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja turvafirma USS Security võtavad homme 9. oktoobril luubi alla raudteeülesõidud ja ülekäigukohad Põhja, Lõuna ja Ida prefektuuride haldusalas, et tuletada liiklejatele meelde ohutusreegleid ülesõitudel.

Ühisaktsiooni ajal on politsei, Eesti Raudtee ohutusmeeskond, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad ning turvafirma USS suurte jõududega väljas raudteeülekäigu- ja ülesõidukohtades Tallinnas, Keilas, Aegviidus, Kehras, Tartus, Jõgeval, Elvas, Valgas, Põlvas, Rakveres, Tapal, Jõhvis, Narvas, Kiviõlis ja veel mitmetes paikades.

“Viime aktsiooni korraga läbi väga paljudes maakondades, et igale autojuhile ja jalakäijale vastutustundliku liiklemise põhimõtteid meelde tuletada. Viimaste aastate õnnetuste statistika näitab, et kuigi raudteeohutusest räägitakse palju, tuleb aasta-aastalt inimestele aina uuesti südamele panna, et nad iseenda ja teiste tervise osas arvestavad oleks,” ütles Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

“Ees on pime ja libe sügis ning seetõttu on õige aeg autojuhtidele meelde tuletada, et raudteeületuskohtadel tuleb olla eriti ettevaatlik, et kõik turvaliselt koju jõuaksid,” lisas Kupper.

Ülesõitudel rahustatakse aktsiooni ajal liiklust, vesteldakse kiirustavate või kärsitute juhtidega, ülekäikudel jagatakse lastele raudteeohutusalaseid värviraamatuid ning selgitatakse ohutu liiklemise põhimõtteid.

Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani tuletab liiklejatele meelde, et suvised sõiduvõtted tuleb sügise saabumisega ära unustada ning hoida meeles, et vihma, lörtsi ja libedaga on auto pidurdusteekond oluliselt pikem kui kuival asfaldil, samas nähtavus võib olla kehvem, mis nõuab autojuhilt ekstra hoolsust.

“Statistika näitab, et sügisel juhtuvad autojuhtidega õnnetused tihti just seetõttu, et ollakse harjunud suviste oludega ning näiteks raudteeülesõitudel hinnatakse udu, pimeduse või vihma tõttu pidurdusmaad ja läheneva rongi kaugust valesti,” rääkis Jaani. “Jalakäijatele tahan aga kindlasti südamele panna, et raudteed ületades tuleb nutitelefon ära panna ning kõrvaklapid peast võtta, kuna rongid liiguvad kiiresti ja väga vaikselt.”

Kokku on tänavu üheksa kuuga juhtunud Eesti Raudtee taristul neli õnnetusjuhtumit, milles sai viga üks ning hukkus kaks inimest.

Soovitused jalakäijatele ja jalgratturitele:

  • Ületada raudteed selleks ettenähtud kohas.
  • Ole raudtee ületamisel tähelepanelik, tõsta pilk nutiseadmelt ja eemalda kõrvast klapid.
  • Kui kuuled või näed rongi lähenemas, siis anna sellele teed.
  • Lisaks tõkkepuu ja foori jälgimisele, veendu ka ise, et rongi ei tule.
  • Raudteed ei tohi ületada ratta seljas, vaid tuleb ratas käe kõrvale võtta.

Soovitused sõidukijuhtidele:

  • Suhtu austusega tõkkepuusse ja foori ning ära eira märguandeid.
  • Punase fooritule ajal ei tohi raudteed ületada. Ka siis mitte, kui konkreetsel ülesõidul ei ole tõkkepuud.
  • Tõkkepuuta ja foorita ülesõidul vaata mõlemale poole ja veendu, et rongi ei ole tulemas.

Monika Lilles
AS Eesti Raudtee
Kommunikatsioonijuht

Annika Maksimov
Politsei- ja Piirivalveamet
vanempressiesindaja