Politseinikud harjutavad laupäeval ulatusliku evakuatsiooni korraldamist

Laupäeval, 30. novembril harjutavad politseinikud Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal Kaitseliidu õppuse ORKAAN 14 raames ulatusliku evakuatsiooni korraldamist.

Õppuse eesmärk on harjutada elanikkonna ulatusliku evakuatsiooni protseduure ja kaardistada evakuatsiooni protsesse. Selleks testitakse õppuse käigus politseinike kokkukutsumise skeeme, harjutatakse staabijuhtimist, koostööd Päästeameti, Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega ning evakuatsioonikohtade moodustamist ja nende tegevuse korraldamist.

Lisaks harjutatavad politseiametnikud elanikkonna teavitamist ulatusliku evakuatsiooni korral. Lääne prefekt Kaido Kõplase sõnul on kriisiolukorras ulatusliku evakuatsiooni korraldamine just politsei ülesanne. „Õppuse stsenaarium näeb ette, et Pärnumaal, Läänemaal ning Saare- ja Hiiumaal võivad kohalikud elanikud sattuda ohtu ja nad tuleb oma elukohast evakueerida,“ rääkis Kõplas.

„Kuna soovime õppuse tegevused võimalikult realistlikult läbi mängida, siis hakkavad politseinikud laupäeval nendes neljas maakonnas teatud piirkondades päriselt ukselt-uksele käima. Õppus ei too kaasa päriselt kellegi evakueerimist oma elukohast, kuid korrakaitsjad vestlevad inimestega kriisideks valmisoleku ja ulatusliku evakuatsiooni teemadel ning jagavad infomaterjale,“ jätkas Kõplas.

Kõplase sõnul on ääretult oluline suurendada elanike teadlikkust võimalikest kriisiolukordadest. „Võrus toimunud elektrikatkestus näitas selgelt, et me peame taolisteks olukordadeks valmisolekut kasvatama, seega palume elanikelt mõistvat suhtumist,“ lisas Kõplas.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
444 6450 / 53 868 437