Politseinikud tuvastasid Järvamaal ja Pärnumaal välismaalased, kel puudus õigus Eestis töötamiseks

Sel nädalal tuvastasid Lääne prefektuuri politseinikud Järva- ja Pärnumaal kokku kaheksa välismaalast, kelle Eestis töötamine ei olnud registreeritud nõuetekohaselt.

Esmaspäeval, 7. detsembril kontrollisid Lääne prefektuuri politseinikud Järvamaal ehitusobjektil välismaalaste töötamise seaduslikkust ning tuvastasid neli rikkumist.

„Objektil töötas neli välismaalast, kel puudus õigus Eestis töötada,“ ütles Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters. Tegemist oli Usbekistani, Ukraina, Kasahstani ja Venemaa kodanikega. Politsei määras neist kahele rahalised karistused ja ühele sissesõidukeelu. „Ühe inimese osas piirduti suulise hoiatusega, kuna tema rikkumine ei olnud suur,“ sõnas Peters.

Samal päeval kontrollisid politseinikud Pärnumaal Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel välismaalaste riiki saabumise seaduslikkust ning tuvastasid üht Moldova numbrimärgiga sõiduautot kontrollides, et selles viibinud neli Moldova ja üks Rumeenia kodanik poleks tohtinud viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangutega seoses Eestis viibida. Lisaks selgitasid politseinikud välja, et Moldova kodanike eesmärk oli asuda tööle Eestis, kuid nende töötamine ei olnud nõuetekohaselt registreeritud. Rumeenia kodaniku sõnul soovis tema minna edasi Soome.

„Võtsime ühendust ka Moldova kodanike väidetava tööandjaga, kes oli kursis töötajate Eestisse tulekuga. Sellest saab järeldada, et tööandjal ei olnud kõige ausamad kavatsused,“ rääkis Peters. Petersi sõnul lõpetati kõigil Moldova kodanikel Eestis viibimise õigus ennetähtaegselt ning neile anti võimalus riigist ühe päeva jooksul lahkuda. Rumeenia kodanikul oli sõidukijuhina kohustus viia autos olnud tagasi kodumaale.

„Kõikidele kontrollitutele ja ka tööandjaile selgitasime praegu kehtivaid piiranguid ja Eestis töötamise õiguslikke aluseid. Välismaalaste töötamine Eestis on ka viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangute ajal lubatud, kuid loomulikult tuleb seda teha seaduslikult,“ lisas Peters.

Lisaks kontrollisid politseinikud kolmapäeval ühe ettevõtte välismaalasest töötajaid ka Saaremaal, kus kohapeal esialgselt rikkumisi ei tuvastatud.

Järvamaa ja Saaremaa kontrollkäigud korraldati koos Tööinspektsiooniga.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437