Politseinikud tuvastasid Pärnu- ja Hiiumaal seadusliku aluseta töötanud välismaalased

Sel nädalal tuvastasid politseinikud Pärnu- ja Hiiumaal tehtud kontrolli käigus 14 seadusliku aluseta töötanud välismaalast.

18. mail kontrollisid politseinikud Pärnumaal kuue ja 19. mail Hiiumaal kahe ehitusobjekti töötajaid.

Pärnumaal kontrolliti kokku 130 inimest ning ühelt ehitusobjektilt tuvastati 10 Ukraina kodanikku, kes töötasid Eestis seadusliku aluseta. „Meestel puudus lühiajalise töötamise registreering Politsei- ja Piirivalveametis. Kuna kõik olid Eestisse saabunud hiljuti ja olid nõuetekohase registreeringuta töötanud lühiajaliselt, tegime neile suulised hoiatused,“ rääkis Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters.

Hiiumaal kontrollis politsei kokku 90 töötajat ning tuvastas neli seaduslikku aluseta töötamist. „Nelja Valgevene kodaniku töötamine ei olnud korrektselt registreeritud ning määrasime neile kiirmenetlusega rahatrahvid,“ ütles Peters.

Petersi sõnul võib töötajate nõuetekohane registreerimata jätmine tuua kaasa seisakuid objektide valmimisel ning seeläbi probleeme tellijaga. „Kontrollide käigus välismaalastega vesteldes on sageli näha, et töötajad ei ole kehtivate reeglitega kursis. Tööandjatel tuleb välismaalastest töötajatele jagada igakülgset informatsiooni, millistel alustel saab Eestis töötada,“ sõnas Peters.

Lisaks kontrollisid politseinikud piiriületusega kaasnevate viiruse leviku peatamiseks mõeldud piirangute järgimist ning tuvastasid, et 24 sisepiiri ületanud välismaalast ei olnud täitnud neile kehtivaid isolatsiooninõudeid.

„Kõrge nakatumiskordajaga riikidest Eestisse saabujail tuleb kehtivate reeglite järgi olla üldjuhul kümme päeva eneseisolatsioonis, kuid osa eneseisolatsioonis olema pidanud välismaalasi tegid objektil tööd.“ Petersi sõnul saavad inimesed tööd jätkata, kui täidetud on kõik seadusest tulenevad nõuded. Info isolatsiooninõuete rikkumisest edastas politsei ka Terviseametile.

Politsei kontrollis objekte koos Tööinspektsiooni ja Maksu- ja Tolliametiga. Tööinspektsioon kontrollis töösuhteid ja -ohutust ning Maksu- ja Tolliamet töötamise registris olemist.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437