Politseinikud tuvastasid Paides seitse Eestis seadusliku aluseta töötanud välismaalast

Politseinikud kontrollisid läinud nädalal Paide, Rapla, Läänemaa ja Pärnumaa ettevõtetes töötavate välismaalaste Eestis viibimise ja töötamise seaduslikku alust.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters rääkis, et politseinikud kontrollisid nädala jooksul nelja maakonna ettevõtetes töötavaid inimesi, keda oli üle 120, neist välismaalasi 18. Paides tuvastati kontrolli käigus seitse seadusliku aluseta Eestis töötanud välismaalast. Raplas, Läänemaal ja Pärnumaal politsei rikkumisi ei tuvastanud.

“Seitsmel Paides töötaval Ukraina kodanikul olid küll kehtiv seaduslik alus Eestis viibimiseks, kuid paraku ei olnud korrektselt registreeritud nende töötamine,” lausus Peters. „Ettevõte oli küll Politsei- ja Piirivalveametile esitanud taotlused välismaalaste Eestis töötamise registreerimiseks, kuid luba ei olnud PPA-lt veel saanud. Siinkohal tuletame meelde, et enne registreerimisele kinnituse saamist ei tohi isik töötamist alustada,“ lisas Peters.

Petersi sõnul võib vastavalt välismaalaste seadusele Eestis lühiajaliselt töötada välismaalane, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ning kelle töötamine on enne tööleasumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis.

Ukraina kodanikele ja nende tööandja esindajale selgitati lühiajalise töötamise registreerimise nõuded ning registreerimata jätmise tagajärgi ja töötajad pidid töökohalt lahkuma.

Paides tuvastatud rikkumisest hoolimata on Petersil hea meel tõdeda, et Raplas, Pärnumaal ja Läänemaal seadusliku aluseta Eestis viibinud või töötanud välismaalasi ei leitud. „Töötajate registreerimine aitab kaitsta nii tööandja kui ka Eestisse saabuva töötaja huvisid. Kiidan ettevõtteid, mis on selle eest hoolt kandnud, et nende töötajad on õigeaegselt ja nõuetekohaselt registreeritud,” ütles Peters.

22.- 25. septembril aset leidnud kontrollid viidi läbi koostöös Maksu- ja Tolliameti ning Tööinspektsiooniga.

Kerstin Meresma
PPA pressiesindaja
E-post: ...
Telefon: 56488066, 4446451