Politseinikud tuvastasid Raplamaal ettevõtte kontrolli käigus kümme Eestis seadusliku aluseta töötanud välismaalast

Kolmapäeval, 17. juunil kontrollis politsei Rapla maakonnas tehases töötavaid välisriikide kodanikke, kellest kümnel polnud seaduslikku alust Eestis töötamiseks.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Margo Petersi sõnul selgus välismaalastest töötajate kontrolli käigus, et kümme Usbekistani kodanikku töötasid Eestis selleks seaduslikku alust omamata.

„Üheksale inimesele tegime suulised hoiatused ning ühtlasi ettekirjutused Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul. Petersi sõnul tuli politseil ühele seadusliku aluseta töötanud mehele kohaldada sissesõidukeeld kolmeks aastaks. „Mees proovis pääseda vastutusest, andes ametnikele valeinfot oma tegevuse kohta Eestis, esitledes end turistina.“

Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustatakse menetlus, sest Usbekistani kodanikud palganud ettevõte võimaldas inimestel enda juures töötada olukorras, kus neil selleks tegelikult õigust polnud. „Praeguseks kogutud esmase info kohaselt lõi ettevõte töötajaile vale ettekujutuse ning töötajatel sõnul oli neil teadmine, et nad töötavad Eestis seaduslikult ega riku midagi,“ tõi Peters välja.

Peters toonitas, et ettevõtteil tuleb välismaalasi tööle võttes alati veenduda, et neil oleks olemas seaduslik alus nii Eestis viibimiseks kui ka töötamiseks ja et töötamine oleks ka PPA-s nõuetekohaselt registreeritud. „Peatöövõtjalt saab solidaarselt tööandjaga välja nõuda välismaalase Eestist lahkumise kulud ning renditöö kasutajal on kohustus kontrollida renditööjõu seaduslikkust,“ lisas ta.

Välismaalaste Eestis töötamise seaduslikkust saab kontrollida politsei kodulehel e-päringute kaudu. Töötajat saab nõuetekohaselt registreerida PPA kodulehel e-taotluskeskkonnas elektrooniliselt. Taotlus vaadatakse läbi tavaolukorras kuni 15 tööpäeva jooksul.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
53 868 437