Politseinikud viisid Pärnu kauplustes läbi kontrolloste

Möödunud reedel Pärnu kauplustes politseinike poolt korraldatud tubakatoodete kontrollostud näitasid, et müüjad ei veendunud kliendi täisealisuses.

Pärnu piirkonnavanem Karin Uibo selgitas, et kontrollostudele kaasati 16-17aastased noored, kes politseiniku järelevalve all ostsid tubakatooteid. "Paraku said meie kontrollostudel osalenud alaealised tubakatooted kätte suhteliselt lihtsa vaevaga. Näiteks ühes kaupluses ei vaadanud müüja kliendi poolegi. Hiljem rääkis müüja, et oli küll dokumendile korra pilgu heitnud, kuid talle tundus, et tegemist oli täisealisega. Tegelikult sooritas ostu 16-aastane nooruk,“ sõnas Uibo.

"Olles aastaid müüjaid koolitanud, näen peamise murekohana, et dokumente küsides ei süveneta dokumendi kontrollimisse piisavalt. Arvatakse, et kui ta julges juba dokumenti näidata, ju siis on ka täisealine. Pahatihti on probleemiks ka asjaolu, et klient asub müüjat provotseerima: on üleolev, räägib valjusti ja tekitab müüjale piinlikkust ega lase dokumendi esitamisel seda müüjal korralikult vaadata. Nii teebki müüja selle tehingu lõpuni, sest sellisest kliendist vabanemiseks on lihtsam see kaup ära müüa,“ selgitas Uibo.

Kontrollostude peamised eesmärgid ongi välja selgitada, mis on rikkumise põhjused ja jälgida, kas müüjad ikka veenduvad kliendi täisealisuses korralikult. "Kõige olulisem eesmärk on aga loomulikult see, et sõltuvusained ei jõuaks alaealisteni,“ ütles Uibo.

Kontrollost peab toimuma politseiniku järelevalve all ja politseinikud saavad sellele kaasata vähemalt 16-aastaseid noori. Kontrollostu saab teha vaid juhul, kui politseini on jõudnud info kahtlusest, et kaupluses on alaealistele alkoholi- või tubakatooteid müüdud. Kontrollostu tehing on tühine ehk karistust ei järgne ja ostetud kaup tagastatakse kauplusele, kuid korduvate rikkumiste korral võib siiski kaasa tuua müügiloast ilmajäämise.

Lisaks kauplustele saab kontrolloste korraldada ka teistes alkoholi- ja tubakatooteid müüvates asutustes, näiteks baarides ja ööklubides. „Olukorra parandamiseks oleme valmis müüjaid nõustama ja koolitama,“ ütles Uibo.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja