Politseinikud viisid Pärnu kauplustes läbi tubakatoodete kontrolloste

Esmaspäeval neljas Pärnu kaupluses politseinike poolt korraldatud tubakatoodete kontrollostud näitasid, et müüjad ei veendunud kliendi täisealisuses.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo selgitas, et kontrollostudele kaasati 17-aastane noor. „Palusime noorel politseiniku järelevalve all osta neljast kauplusest tubakatooteid ja paraku kõigis neis talle sigarette ka müüdi,“ sõnas Uibo.

„Oleme sarnaseid kontrolloste korraldanud ka varem ja needki on näidanud, et müüjad ei kontrolli alati dokumenti piisavalt ega veendu ostja täisealisuses. Kahtlemata on see teema, millele kauplused peavad tähelepanu pöörama. Kontrolltehingu eesmärk ongi välja selgitada, miks rikkumine toime pandi ja jõuda selleni, et sõltuvusaine edaspidi nooreni ei jõuaks,“ lisas Uibo.

Kontrollostu saab läbi viia, kui politseini on jõudnud info kahtluse kohta, et kauplus on alaealistele alkoholi- või tubakatooteid müünud. Kontrollost peab toimuma politseiniku järelevalve all ja politseinikud saavad sellele kaasata vähemalt 16-aastaseid noori. Kontrollostu tehing on tühine ehk karistust ei järgne ja ostetud kaup tagastatakse kauplusele, kuid korduvate rikkumiste korral võib siiski kaasa tuua müügiloast ilmajäämise.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja