Politseis regisreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 17 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust. Juhtus neli inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Tabati ka üks narkootikumide omamine või tarbimine.
Registreeriti üks piirilt väljastatud sisenemiskeeld ning üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
8. aprillil alustati menetlust selles, et 7. aprillil Põhja-Tallinnas Kari tänaval tuli seni tuvastamata mees kallale 26-aastasele mehele, tekitades kannatanule füüsilist valu. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

8. aprillil teatati politseile, et Sõle tänaval tungisid 30-aastane naine ja 30-aastane mees kallale 22-aastasele mehele, tekitades kannatanule raske tervisekahjustuse. Kannatanu toimetati haiglasse. Politsei pidas kahtlustatavad kinni. Täpsemad asjaolud selgitab menetlus.

Vargus
8. aprillil alustati menetlust selles, et 7. aprillil Lasnamäe linnaosas Ümera tänaval lõhuti sõiduautol Renault Trafic parempoolne küljeaken ja autost varastati tööriistu kogusummas 1150 eurot. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Harjumaa

Vargus
8. aprillil alustati menetlust selles, et 7. aprillil varastati Rae vallas Venekülas asuval ehitusobjektil tööriistu. Esialgne kahju kokku 1700 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR
Jõgevamaa

Vargused
Ööl vastu 8. aprilli murti Jõgeva alevikus Ööbiku tänaval sisse garaaži, kust varastati neli Toyota rehvi ja Husqvarna muruniiduk. Esialgne kahju on 1000 eurot.

8. aprilli hommikul avastati, et Jõgeva alevikus Rehe tänaval on sisse murtud garaaži, kust varastati vilja. Esialgne kahju on 2000 eurot.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 9. aprilli sai politsei väljakutse Tartus Mõisavahe tänava korterisse, kus joobes 41-aastane mees oli löönud 42-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Naine meedikute abi ei vajanud.

Kelmus
8. aprillil pöördus politseisse 62-aastane Tartu naine, kellelt väidetava investeeringu ettekäändel peteti välja 300 eurot. Juhtunu üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Vargus
Politseile laekus teade, et 8. aprillil varastati Valgas Tartu tänava korterist kapiuksed, mis leiti lähedalasuvast pargitud sõidukist. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Juhtumid piiril
8. aprillil tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine 1959. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel esinesid haigustunnused. Mehele koostati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

8. aprillil toimetati Võru arestimajja kainenema 1957. aastal sündinud Ukraina kodanik, kel puudusid isikut tõendav dokument ning kes viibis riigis ebaseaduslikult. Peale kainenemist koostati mehele ettekirjutus riigist lahkumiseks, talle kohaldati kolmeks aastaks riiki sissesõidukeeld ning rikkumise eest määrati talle 200-eurone rahatrahv.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargused
Ajavahemikul 10. jaanuar - 8. aprill tungiti ukse lõhkumise teel sisse Rakveres Näituse tänaval asuvasse garaaži ja majaalusesse keldrisse, kust varastati gaasiballoonid koos keevitusseadmetega, hüdrofoor ja muid esemeid. Täpne kahju on selgitamisel.

8. aprillil alustati menetlus selles, et ajavahemikul 1.- 8. aprill varastati Viru-Nigula vallas Varudi külas territooriumil seisnud ekskavaatorilt kaks akut, 200 liitrit kütust ja parempoolne tuli. Tekitatud materiaalne kahju on ligikaudu 1000 eurot.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
8. aprillil teatati politseile, et Narvas Kangelaste tänaval lõi 45-aastane mees oma 36-aastast naist, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

8. aprillil alustati menetlust selles, et 4. aprillil Narvas Kangelaste tänaval tungis mees kallale 37-aastasele mehele, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi.

9. aprillil kella 00.10 ajal sai politsei väljakutse Narvas Võidu tänava korterisse, kus 28-aastane mees lõi 20-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.

Ähvardamine
8. aprillil sai politsei väljakutse Narvas Kreenholmi tänava korterisse, kus 30-aastane mees ähvardas noaga 24-aastast meest. Politsei pidas ähvardaja kahtlustatavana kinni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.