Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (üks eluruumidest; üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada viis inimest. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning tuvastati neli Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Kari tänaval olevas elukohas tekkis konflikt abikaasade, 48-aastase naise ja 45-aastase mehe vahel, mille käigus tekitati teineteisele vigastusi. Konflikti juures oli ka paari alaealine poeg.

9. märtsil teatati politseile, et Lasnamäel Kalevipoja tänaval kaklevad 36- ja 31-aastane naine. Kakluse käigus tekitati 31-aastasele naisele kehavigastusi. Kiirabi viis naise haiglasse. Politsei pidas 36-aastase naise kinni.

Vargus
9. märtsil teatati politseile, et Lasnamäel Osmussaare tänaval on ehitusel olevast soojakust varastatud tööriistu. Kahju on 1500 eurot.

Juhtum piiril
9. märtsil viidi läbi illegaalimenetlus 1979. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes 6. märtsil tabati poevarguselt. Kiirmenetluses määrati mehele rahatrahv 10 trahviühikut ehk 40 eurot. Kuna meest oli ka möödunud aastal väärteokorras karistatud, lõpetati tema viisa kehtivus, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril
9. märtsil kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsiooniametnikud Jõgevamaa ettevõtteid selgitamaks, kas seal töötavad inimesed viibivad riigis seaduslikult. Kokku kontrolliti kaht juriidilist ja 21 füüsilist isikut ning ühtegi rikkumist ei tuvastatud.

9. märtsi kella 13 ajal said piirivalvurid teate, et Peipsi järvel eksisid tihedas lumesajus ära kaks meest mootorsaaniga. Piirivalve saanipatrull tuvastas meeste asukoha ning sõitis nende juurde. Meeste elu ja tervis ohus ei olnud ning nad sõitsid piirivalvurite juhendamisel tagasi Mustvee traaversile.

Tund hiljem said piirivalvurid teate, et tihedas lumesajus on tee kaotanud järvel motokoeraga liikunud kalurid. Ka nende tervis ohus ei olnud, ent kuna kummagi mehe telefonis olev navigeerimisseade ei töötanud, ei leidnud nemadki iseseisvalt tagasiteed kaldasse. Piirivalvurid tuvastasid radaripildi abil meeste asukoha ning nemad juhatati telefonitsi kaldale tagasi.

9. märtsil kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis Eestisse siseneval suunal Daf veokit ning tuvastasid, et selle juhil puudub seaduslik alus riiki sisenemiseks. Mehele koostati sisenemiskeeld, tema sõiduvahend paigutati tolliplatsile ning ta suunati tagasi Venemaale.

9. märtsi õhtul kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Ukraina kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 290 päeva seadusliku aluseta, neist kuus päeva Eestis. Isikule koostati lahkumisettekirjutus ning kehtestati aastaks sissesõidukeeld, misjärel lahkus mees Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
9. märtsil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Maleva tänava korteris ründas 33-aastane mees oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa
Vargus
9. märtsil alustati kriminaalmenetlust selles, et veebruarikuus varastati Rapla vallas kortermaja eest sõiduauto Audi. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju 2000 eurot.

Pärnumaa

Vargus
9. märtsil sai politsei teate, et varem vargusi toime pannud 28-aastane mees varastas Pärnus Papiniidu tänava poest toidukaupa. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.