Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 36 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 16 inimest. Tabati 49 alkoholijoobes ning neli narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 389. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti 10 piiril väljastatud sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra rikkumine
27. detsembril teatati Kristiines Mustamäe teel asuvas kaupluses märatsevast kliendist. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 30-aastase mehe.

Kehalised väärkohtlemised
27. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval ründas 46-aastane mees 55-aastast meest. Kiirabi kontrollis kannatanu vigastused.

27. detsembril teatati, et Kesklinnas Weizenbergi tänaval asuvas korteris ründas alkoholijoobes 44-aastane mees oma abikaasat 39-aastast naist ja 37-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni ja toimetasid jaoskonda.

28. detsembril tungis tundmatu mees Põhja-Tallinnas Toompuiesteel kallale 29-aastasele mehele, kes toimetati haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

28. detsembril tekitas 38-aastane alkoholijoobes mees füüsilist valu ja kehavigastusi tuttavale, 40-aastasele mehele. Politsei pidas 38-aastase mehe kinni.

28. detsembril ähvardas 46-aastane mees Mustamäel Akadeemia teel 49-aastast naist ja tolle elukaaslast noaga, tekitades naisele kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

28. detsembril tekitas Lasnamäel Pae tänaval 32-aastane mees füüsilist valu ja kehavigastusi enda elukaaslasele, 35-aastasele naisele. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

29. detsembril teatati Luise tänaval toimunud rünnakust, mille käigus lõi seni tuvastamata mees 20-aastast meest, põhjustades kannatanule valu ja kehavigastusi.

29. detsembril teatati Kristiine Linnaosas Sõpruse puiesteel toimunud kaklusest, mille käigus 31-aastane meesterahvas tungis kallale 27-aastasele meesterahvale, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Kakluses osalejad olid alkoholijoobes. Ründaja peeti politsei poolt kinni.

29. detsembril teatati Kesklinna linnaosas olevas ööklubis toimunud rünnakust, mille käigus 34-aastane joobes naisterahvas tungis kallale turvatöötajale, 25-aastasele naisterahvale, põhjustades talle füüsilist valu. Ründaja peeti politsei poolt kinni.

29. detsembril teatati Haabersti linnaosas Õismäe teel toimunud peretülist, mille käigus 37-aastane mees lõi ühise joomingu käigus 33-aastast naist, põhjustades kannatanule valu ja kehavigastusi. Mees peeti politsei poolt kinni.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. detsembril tekitas Loo alevikus Liivakandi teel 40-aastane mees füüsilist valu ja kehavigastusi 37-aastasele naisele. Politsei pidas mehe kinni ja toimetas ta jaoskonda.

Juhtumid piiril
27. detsembril saadeti Eestist välja viis Hiina kodanikku, 1966., 1979., 1986., 1982. ja 1976. aastal sündinud mehed, kes viibisid riigis ebaseaduslikult.

27. detsembril kehtestati ühe- ja kolmeaastane sissesõidukeeld 1981. ning 1989. aastal sündinud Gruusia meestele, kes jäid vahele poest vargusega.

28. detsembril koostati 1992. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati kuueks kuuks sissesõidukeeld. Mehel puudus kehtiv lühiajaline tööluba Eestis töötamiseks.

29. detsembril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus läbi illegaalimenetluse 1996. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes esitas Tallinnas politseiametlikule Ukraina juhiloa, mis on võltsitud. Põhja prefektuuri ametnik lõpetas ennetähtaegselt mehe viisaga lubatud viibimisaja ja lühendas seda ühekordselt. Mehele koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus lahkumiseks Eestist ja Schengeni viisaruumist ning kohaldati sissesõidukeeld 3 aastaks.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Avaliku korra raske rikkumine
28. detsembri öösel sai politsei väljakutse Tartus Jalaka tänavale, kus oli tekkinud sõnavahetus kahe seltskonna vahel, mis päädis kaklusega. Kiirabi andis kolmele kannatanule esmaabi, kellest 36-aastase ja 27-aastase mehe vigastused olid raskemad ja nad viidi tervisekontrolliks haiglasse. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 24-aastase mehe ning mõne aja möödudes ka sündmuskohalt põgenenud 18-aastase ja 20-aastase mehe.

Ähvardamine
28. detsembril sai politsei väljakutse Elva valda korterisse, kus 67-aastane mees ähvardas oma 63-aastast abikaasat tapmisega. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Kehalised väärkohtlemised
Politseile laekus teade, et 27. detsembri varahommikul ähvardas vägivallaga ja lõi 41-aastane mees Tartus Herne tänaval eramus oma 37-aastast elukaaslast, kes sai viga.

Politsei sai teate, et 28. detsembri päeval löödi Kallastel Võidu tänaval tüli käigus terava esemega 70-aastast meest, kes sai viga. Kannatanule anti esmaabi, lööja isik on politseile teada. Üksikasju selgitatakse kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Valeraha teade
Politseile laekus teade, et 18. detsembril avastati Valgas Transpordi tänava ettevõttest võltsimistunnustega 2-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. detsembri hilisõhtul sai politsei väljakutse Võru valda Navi külla, kus joobes perepea oli muutunud agressiivseks 31-aastase elukaaslase suhtes. Politsei pidas elukaaslast juustest tirinud joobes 31-aastase mehe kinni ning viis esmalt arestikambrisse kainenema. Naine meedikute abi ei vajanud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Juhtumid piiril
27. detsembril kella 10 paiku kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudusid kehtivad viisad. Isikutele väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

28. detsembril kella 13 ajal saabus Luhamaa piiripunkti Läti numbrimärgiga Škoda, mida juhtis 45-aastane mees. Piirivalvurid leidsid kontrolli käigus sõiduauto uksetaskust teleskoopnuia, mis on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Masinast leitud külmrelv võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll ning peale menetlustoiminguid lubati juhil oma teekonda jätkata.

29. detsembril kella 11 ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Läti numbrimärgiga Volkswagenit, kust avastati elektrišokirelv. Keelatud ese võeti juhilt ära, talle koostati väärteoprotokoll ning seejärel lubati mehel oma teekonda jätkata.

29. detsembril kella 12 paiku kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis 32-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus kehtiv viisa. Piiripunkti saabunud mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. detsembril teatati, et Rakveres J. Kunderi tänaval tungiti kallale 22-aastasele mehele.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
27. detsembril teatati, et Narvas Kangelaste tänaval tungis 40-aastane mees kallale oma 67-aastasele isale. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

28. detsembril teatati, et Jõhvi külas Kaasiku tänaval tekkis konflikt taksojuhi ja kliendi vahel, kes keeldus arvet maksmast. Klient lõi taksojuhti, 57-aastast meest. Kuriteos on alust kahtlustada 29-aastast meest.

28. detsembril teatati, et Narvas Kalda tänaval tungiti kallale 36-aastasele mehele. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 18-aastase noormehe.

28. detsembril teatati, et Narvas Kangelaste tänaval tungis 67-aastane mees kallale oma 51-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

29. detsembril teatati, et Sillamäel Viru puiesteel lõi 57-aastane mees oma 34-aastast elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Kelmus
27. detsembril teatati, et 67-aastase Sillamäe elaniku nimele vormistati ilma tema nõusolekuta laen summas 7200 eurot.

Arvutikelmused
27. detsembril teatati, et telefoni teel võeti ühendust 78-aastase Kiviõli elanikuga ning pakuti investeerimisvõimalust. Mees kandis kelmidele üle 5300 eurot ning paigaldas oma arvutisse ka programmi TeamViewer, mis andis võõrastele ligipääsu tema arvutile.

27. detsembril teatati, et Narvas varastati Pähklimäe tänava korterist pangakaart ning sellelt võeti välja sularaha summas 240 eurot.

Avaliku korra rasked rikkumised
28. detsembril teatati, et Narvas Tallinna maanteel asuvas kaubanduskeskuses tungiti kallale 51-aastasele mehele.

28. detsembril teatati konfliktist Toila vallas Kohtla-Nõmme alevis. Esialgsetel andmetel lõi 39-aastane mees kolme meest. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Looma julm kohtlemine
28. detsembril leiti Toila vallas Kukruse külas metsas pappkarp, milles oli seitse kutsikat, neist üks surnud. Alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb looma julma kohtlemist. Kuriteos on alust kahtlustada 56-aastast meest. Mehe hoovist leiti veel üks surnud kutsikas.

Juhtumid piiril
27. detsembril saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1966. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et mees viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 12 päeva, kõik päevad Eestis. Mehele määrati rahatrahv ning ta lahkus Venemaale.

28. detsembril saabus Narva raudteepiiripunkti riiki sisenevale suunale neli Kongo Vabariigi kodanikku, 1987. aastal sündinud mees, 1989. aastal sündinud naine ning 2014. aastal ja 2012. aastal sündinud lapsed. Dokumendikontrollis tuvastati, et naise ja laste esitatud Itaalia Vabariigi isikutunnistused olid võltsitud. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning perekond suunati tagasi Vene Föderatsiooni. Võltsitud dokumendid võeti hoiule.

28. detsembril saabus Narva-1 piiripunkti 1993. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes juhtis Valgevene Vabariigis registreeritud sõiduautot BMW. Mees esitas võltsitud liikluskindlustuspoliisi. Mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamisega maksega riigituludesse. Mehel lubati lahkuda Venemaale.

28. detsembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1962. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes juhtis sõiduautot Opel. Mees suunati täiendavasse tollikontrolli, mille käigus avastati sõidukist peidetuna 45 120 salasigaretti. Mehele määrati rahatrahv, tema viisa tunnistati kehtetuks ning ta suunati tagasi Vene Föderatsiooni. Salasigaretid konfiskeeriti.

29. detsembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1997. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanik, kelle ühekordne viisa oli juba ära kasutatud. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning naine suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
30. detsembril sai politsei teate, et Pärnus Niine tänaval lõi 46-aastane mees oma 38-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

28. detsembril sai politsei teate, et Sauga alevikus ründas 49-aastane mees oma 49-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

28. detsembril sai politsei teate, et Pärnus ründas 35-aastane mees oma 58-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes
28. detsembril alustati kriminaalmenetlust sellest, et Pärnus Rüütli tänaval lõi 37-aastane mees ametikohustusi täitnud politseinikku. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus
28. detsembril sai politsei teate, et Audru alevikus varastati haagise tagatuled. Vargusega tekitati kahju ligi 1000 eurot.

Raplamaa

Ähvardamine
29. detsembril sai politsei teate, et Märjamaa vallas ähvardasid 20-, 28- ja 18- aastane mees 44-aastast meest.

Vargus
27. detsembril sai politsei teate, et Märjamaa vallas varastati kolmest metsateo masinast kütust. Vargusega tekitati kahju ligi 1000 eurot.