Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövi ja 35 vargust. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 6 inimest. Tabati 57 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 390 väärtegu. Piiril väljastati 8 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 1 inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

25. juunil teatati, et Kesklinnas Tornimäe tänaval korteris lõi 40-aastane mees oma 34-aastast elukaaslast.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

25. juunil teatati, et Väike-Maarja vallas Vao külas lõi 39-aastane mees 63-aastast meest.

Röövimine

25. juunil teatati, et Rakveres L. Koidula tänaval tungiti kallale 53-aastasele naisele ning rööviti tema mobiiltelefon.

Omastamine

24. juunil avastati, et Kundas Kasemäe tänaval garaažiboksist on omastatud saematerjali. Kahju on 220 eurot.

Ida-Virumaa

Ähvardamised

25. juunil teatati, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Ahtme maanteel ähvardas 39-aastane mees oma 61-aastast ema vägivallaga. Politseinikud pidasid mehe kuriteos kahtlustavana kinni.

21. juunil ähvardas 44-aastane mees telefonitsi oma 40-aastast elukaaslast tapmisega.

Kehalised väärkohtlemised

25. juunil teatati, et Jõhvis Kaare tänaval tungis 59-aastane mees kallale oma 44-aastasele abikaasale. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

25. juunil teatati, et Narvas Kangelaste tänaval tungis 48-aastane mees kallale oma 45-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

23. juunil tungiti Toila vallas Saka külas kallale 19-aastasele neiule.

Röövimiskatse

21. juunil tungiti Püssi linnas Hõbepaju tänaval kallale 68-aastasele naisele. Naine kohe abi ei kutsunud, vaid läks pärast rünnakut koju ning pöördus 25. juunil terviseprobleemide tõttu haiglasse. Juhtunu üksikasju uurib politsei.

Avaliku korra raske rikkumine

25. juunil teatati, et Narvas Suurel tänaval tungiti kallale 84-aastasele naisele.

Juhtum piiril

25. juunil saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale kaks 1964. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikku, kes andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärgi kohta ning kel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati neile sisenemiskeelud ning mehed saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus

26. juunil alustati kriminaalmenetlus selles, et Reiu külas varastati ehitusjärgus eluhoonest jalgratas, saepink, kaks akutrelli ja muid elektrilisi tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on umbes 3100 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised

25. juunil puhkes Kastre vallas Aardlapalu külas tuttavate meeste vahel sõnavahetus, mis päädis rüselusega. Kähmluses sai viga 41-aastane mees, kes pöördus esmaabiks traumapunkti.

25. juuni õhtul puhkes Lähte alevikus Kase tänava korteris elukaaslaste vahel tüli, mille käigus said viga nii 42-aastane joobes mees kui ka 37-aastane naine. Politsei pidas mehe kinni ning viis ta arestimajja. Selgituste andmiseks toimetati politseimajja ka naine.

Vargused

25. juunil teatati, et Tartus Elva tänava eramu õuelt ja kuurist on varastatud mitmeid tööriistu. Esialgne kahju on umbes 5000 eurot.

25. juunil avastati, et Tartus Laial tänaval on sisse murtud bürooruumidesse ning varastatud teler. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Võrumaa

Vargus

22. juunil avastati, et Võru vallas Kirumpää külas on lukustatud kuurist varastatud Treki jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on 5000 eurot.

Juhtumid piiril

25. juunil kella 18 paiku tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 56-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikul asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mees saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

25. juunil kella 19 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis 38-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna naisel puudus viisa või elamisluba, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.