Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 34 varavastast kuritegu, sh 27 vargust. Lähisuhtevägivallast teatati politseile 21 korral.

Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 10 alkoholi- ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Alkoholijoobes juhtide süül toimus üks liiklusõnnetus.

Eestist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Vargused
16. mail teatati, et Loo alevikus on ehitusobjektilt varastatud tööriistu. Kahju umbes 2000 eurot.

Kelmused
16. mail alustati menetlust juhtumis, kus 70-aastasele Kuusalus elavale naisele helistati väidetavalt ettevõttest Tele2 ja teatati, et keegi on tema nimel sõlminud järelmaksu lepingu. Seejärel helistati Swedbankist ja väideti, et naise telefon on nakatunud viirusega ja tema pangakontol toimuvad kahtlased tehingud. Asjaolude kontrollimiseks küsiti naise isikukoodi, elukohta ja fotot ID-kaardist. Hiljem selgus, et tema nimele esitati laenutaotlus ning avati Bigbankis konto. Samuti tehti tema kontolt 545 eurone makse.

16. mail alustati menetlust juhtumis, kus Maardus elavale 73-aastasele naisele helistas väidetav pangaanalüütik ja uuris, kas naine on andnud nõusoleku enda nimele laenu võtta. Saanud eitava vastuse, teatas helistaja, et naise isiklikke andmeid ja pangakontot võidakse kuritarvitada, selle ärahoidmiseks peab paigaldama kaitseprogrammi. Naist juhendati alla laadima rakendust AnyDesk, sisenema internetipanka ja kinnitama tehingud PIN-koodide abil. Hiljem selgus, et naise kontode vahel tehti erinevaid tehinguid ja kanti edasi 3450 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
16. mail teatati politseile, et Rakveres Veski tänaval asuvas korteris lõi 43-aastane mees omavahelise konflikti käigus 37-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
16. mail sai politsei teate, et Narvas Kangelaste prospektil tekitas 75-aastane mees omavahelise tüli käigus 90-aastasele naisele füüsilisi vigastusi. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses

Vargus
16. mail teatati politseile, et Narvas Kreenholmi tänaval on täpselt tuvastamata ajal sisenetud eelnevalt varastatud võtmetega korterisse ja varastatud ehteid ja tahvelarvuti. Vargusega tekitatud kahju on 914,5 eurot.

Piiriturvalisus

16. mail avastasid piirivalvurid, et Narva jõel ületas paat ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone Eestist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Piirivalvurid peatasid paadi, mille juht oma eksimust tunnistas. Mehele määrati riigipiiri seaduse rikkumise eest 200-eurone rahatrahv. Piirivahejuhtumist teavitati ka Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.

16. mail tõkestati Narva-1 piiripunktis riiki sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
16. mail teatati, et Pärnus lõi 78-aastane naine 23-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
16. mail sai politsei teate, et sama päeva õhtupoolikul varastati Pärnus restoranis rahakotist sularaha. Esialgsetel andmetel on kahju 1000 eurot.

Raplamaa

Ähvardamine
16. mail teatati, et Rapla vallas ähvardas 42-aastane mees 47-aastast meest.

Saaremaa

Vargus
16. mail sai politsei teate, et Kuressaare-Kihelkonna-Veere maantee äärest on varastatud kerghaagis, mille peal olid eterniittahvlid. Esialgsetel andmetel on kahju 1000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.