Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 23. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti.

Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
29. novembril teatati, et Haaberstis Paldiski maantee korteris ründas 32-aastane mees temale tuttavat 74-aastast aastast naist, põhjustas talle valu ja kehavigastusi.

Vargused
29. novembril anti teada, et Lasnamäel Hooldekodu teel on varastatud ehitussoojakust tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on üle 3000 euro.

29. novembril tuli teade, et Kesklinnas Tuukri tänava majas on sisse murtud panipaika ja varastatud kaks jalgratast. Vargusega tekitatud kahju on 3200 eurot.

Kelmused
29. novembril laekus teade, et 16. novembril helistati erinevatelt numbritelt Lasnamäel elavale 24-aastasele mehele, helistajad tutvustasid end Swedbanki töötajatena ja selgitasid, et mehe ning teiste panga klientide pangaandmed olevat välja pandud internetti. Mehele öeldi, et raha lekkimise ärahoidmiseks luuakse talle koheselt uus pangaarve ja mehe arvel olev raha kantakse kõigepealt vahendaja arvele ning seejärel tema arvele. Mehele ette öeldud tehingud tuli kinnitada viivitamatult Smart-ID koodidega, et panga süsteemis ei tekiks tõrkeid. Uskudes, et tegemist on ehtsa pangatöötajaga, kinnitas mees kõik tehingud Smart-ID abil. Kokku tekitati kelmusega kahju ligi 7400 euro väärtuses.

29. novembril teatati, et 16 novembril helistati Kesklinnas elavale 31-aastasele naisele, helistaja esitles end Swedbanki töötajana ja teavitas naist tema pangakontol toimuvatest kahtlastest tehingutest. Nende peatamiseks paluti naisel sisestada enda telefoni Smart-ID PIN2-kood, mida ta ka tegi. Selle tulemusena tehti tema kontolt teise panka ligi 3000 eurone ülekanne.

Piiriturvalisus

29. novembril koostati sundtäidetav lahkumisettekirjutus kolmele Ukraina kodanikust 2000., 1999. ja 1997. aastal sündinud meestele, kes panid Tallinna jõuluturul toime vargusi. Meeste viisavaba viibimine Eestis lõpetati ennetähtaegselt ja neile määrati sissesõidukeelud kolmest viie aastani.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 29. novembril lõi 40-aastane mees Narvas Kreenholmi tänava korteris oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Politseile teatati, et 29. novembril lõi 16-aastane noormees Narvas Pähklimäe tänaval 38-aastast meest. Politsei pidas noormehe kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus

29. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1968. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

29. kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1958. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

29. novembril viidi läbi illegaalimenetlus 2005. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku suhtes, kes viibis seadusliku aluseta Schengeni territooriumil 14 päeva. Välismaalasele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul.

29. novembril viidi läbi illegaalimenetlus 1967. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis seadusliku aluseta Schengeni territooriumil 2 päeva. Naisele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa
Vargused
30. novembril teatati, et Pärnus Riia maanteel siseneti täpselt tuvastamata ajal kortermaja trepikojas olevasse panipaika, kust varastati elektriline tõukeratas. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 1600 eurot.

30. novembril teatati, et Pärnus Aisa tänaval siseneti täpselt tuvastamata ajal pargitud kaubikusse, kust varastati kaks ketassaagi. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 2100 eurot.

Raplamaa

Vargus
29. novembril sai politsei teate, et Kohila vallas siseneti täpselt tuvastamata ajal vahelattu, kust varastati männipalke. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 4100 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.