Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 30 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja üks salakaubavedamise juhtum.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
18. mail teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Lõime tänaval tungis 49-aastane naine kallale 26-aastasele naisele ja tekitas talle füüsilist valu.

Vargus
18. mail teatati politseile, et Lasnamäel Lõõtsa tänavas varastati ärikeskusest arvuti ja kuvar. Teataja aitas varga tabada, kui too üritas minna teisele varguskatsele ja politsei võttis 32-aastase mehe kahtlustatuna kinni. Vargusega tekitatud kahju on ligikaudu 1500 eurot.

Valerahateade
18. mail alustati menetlust selles, et käesoleva aasta veebruaris ja märtsis avastati Tartu maanteel ja Aia tänavas olevatest valuutapunktidest kaks võltsimistunnustega 50-dollarilist.

Juhtum piiril
18. mail saadeti tagasi Soome Tallinna sadamasse saabunud kaheksa Soome kodanikku ja kaks Rumeenia kodanikku, kel puudus alus Eestisse tulemiseks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
18. mai õhtupoolikul sai politsei väljakutse Valgas Sepa tänava korterisse, kus 45-aastane mees oli löönud 44-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Naise toimetasid meedikud tervisekontrolliks haiglasse.

Vargus
Ööl vastu 16. maid varastati Valgas Puiestee tänava korrusmaja lukustamata keldrist musta värvi jalgratas. Kahju on 225 eurot.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine
18. mail teatati, et Viljandi vallas puhkes kahe mehe vahel kähmlus, milles sai viga 51-aastane mees. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Juhtum piiril
18. mail kella 22 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eesti numbrimärgiga Audit ning avastasid selle salongist tsiviilkäibes keelatud kumminuia. Juht ühes keelatud esemega anti üle tolliametnikele.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
18. mail sai politsei väljakutse Väike-Maarja aleviku kortermajja, kus 42-aastane mees lõi 49-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatava kinni.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
18. mail sai politsei teate Jõhvi Kivi tänava korterisse, kus 34-aastane mees lõi 33-aastast naist. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Ähvardamine
18. mail teatati politseile, et Narva Mõisa korteris ähvardas 53-aastane mees 31-aastast naist. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Vargus
18. mail teatati politseile, et Kohtla-Järve Järveküla tee hoonest varastati ajavahemikus 16. mai – 18. mai kaupa. Tekitatud kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

18. mail sai politsei teate, et Kiviõli Võidu tänava kortermajast oli varastatud trimmer väärtuses 250 eurot. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Juhtum piiril
18. mail avastas Ida prefektuuri Narva kordoni autopatrull mehe, kes püüdis harrastuskalapüügi loata kala Balti soojuselektrijaama soojaveekanalist. Mehele määrati rahatrahv.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
18. mail alustati kriminaalmenetlust selles, et 17. mail ründas 23-aastane mees Põhja-Pärnumaa vallas oma 18-aastast elukaaslast.

Raplamaa

Ähvardamine
18. mail sai politsei teate, et Raplas Mahlamäe tänaval ähvardas 43-aastane mees tuttavat 23-aastast meest. Politsei pidas 43-aastase mehe juhtunus kahtlustatavana kinni.

Saaremaa

Vargus
18. mail alustati kriminaalmenetlust selles, et Kudjape alevikus asuvast kauplusest varastati alkoholi ja toiduaineid. Vargusega tekitati kahju ligi 290 eurot.