Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (kolm eluruumidest; üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ning sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 331 väärtegu.

Piiril väljastati 18 sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Juhtumid piiril

29. mail saabus Tallinna lennujaama 39-aastane Gruusia kodanikust mees, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi, samuti puudusid piisavad elatusvahendid. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning kuni sobiva tagasilennuni viibib isik Tallinna lennujaama Non-Schengeni alal.

29. mail saabusid Tallinna lennujaama kaks Ukraina kodanikku. 33-aastasel mehel ja 33-aastasel naisel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi samuti puudusid piisavad elatusvahendid. Neile koostati piiril väljastatud sisenemiskeelud. Kuni sobiva tagasilennuni viibivad isikud Tallinna lennujaama Non-Schengeni alal.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused

Ööl vastu 29. maid ärandati Kambja vallas Ülenurme alevikus Poldri tänava eramu eest musta värvi Toyota Land Cruiseri maastur registreerimismärgiga 945 MRC. Vargusega tekitatud kahju on 40 000 eurot.

25. mail laekus politseile teade, et Tartus Õhtu tänava eramu sisehoovist varastati valget värvi Alpina Insera meeste jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on 525 eurot.

24. mail varastati Tartus Ranna puiestee eramu õuelt Husqvarna robotniiduk. Vargusega tekitatud kahju on 2300 eurot.

Politseile laekus teade, et ööl vastu 21. maid varastati Tartus Pargi tänava korrusmaja lukustatud trepikojast Bottecchia jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.

Juhtumid piiril

29. mai tõkestati Koidula piiripunktides Eestisse sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed. Isikutele tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks, neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

29. mai hommikul kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis riiki siseneda soovinud 49-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel ei olnud kehtivat viisat. Mehele tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks, talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

26. mail löödi Kohtla-Järvel Katse tänaval korteris 55-aastast meest.

Vargus

Ajavahemikul 3. mai kuni 29. mai varastati Narva linnas aiandusühistus aiamajast sigaretiplokk, mitu pudelit alkoholi ja pokaalide komplekt. Kahju on 259 eurot.

Juhtumid piiril

29. mail saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1968. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 13 päeva, neist ühe päeva Eestis. Mehele määrati rahatrahv ning ta lahkus Venemaale.

29. mail saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1976. aastal sündinud Ukraina kodanik, 1977. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik ja kolm 1984. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning mehed saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus

29. mail sai politsei teate, et eelmisel ööl lõhuti Saarde vallas asuvate garaažibokside uksed ja varastati muuhulgas võsasaag ja akutrell. Vargusega tekitatud selgitab menetlus.

Omavoliline sissetung

29. mail sai politsei teate, et Pärnus Riia maanteel sisenes 35-aastane mees omavoliliselt akna kaudu 31-aastase naise korterisse.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

29. mail sai politsei teate, et Kehtna vallas lõi 74-aastane mees 70-aastast meest, kes sai viga.

Saaremaa

Vargus

29. mail sai politsei teate, et Kuressaares varastas 27-aastane mees Tallinna tänaval asuvast kauplusest ligi 20 euro väärtuses alkoholi. Kaupluse turvatöötaja pidas mehe kinni ja andis ta üle politseile.