Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 32.

Juhtimiselt kõrvaldati neli joobekahtlusega sõidukijuhti. Juhtus üks inimkannatanuga liiklusõnnetus.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
24. aprillil teatati, et Kesklinnas Liivamäe tänaval ähvardas ja lõi 30-aastane mees 47-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24. aprillil teatas 29-aastane naine, et Põhja-Tallinnas Jahu tänava korteris võtsid kaks tuttavat meest naiselt tema telefoni ning tekitasid talle vigastusi. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24. aprillil teatati, et Kesklinnas Viru tänaval tekkis konflikt 20- ja 19-aastase naise vahel, mille käigus tekitasid nad üksteisele kehavigastusi. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
24. aprill teatas 80-aastane naine, et talle helistas pettur ning palus sularaha viia pakiautomaati, mida naine ka tegi. Tekitatud kahju on 6500 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
24. aprillil koostati 1981. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanikule kinnipidamise protokoll ja paigutati edasisteks menetlustoiminguteks KPK-sse ning koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kuna mehe viisa on varasemalt kehtetuks tunnistatud.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
19. aprillil varastati Tartus Saekoja tänava lukustatud kuurist musta värvi jalgratas Merida. Kahju on umbes 1500 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine ühel Venemaa ja kahel Ukraina kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargus
24. aprillil anti politseile teada, et Rakvere linnas on varastatud ettevõtte territooriumil asuvatest veoautodest ligi 1000 liitrit kütust. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
24. aprillil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Moldova, neljal Venemaa ning ühel Gruusia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
Politseile teatati, et 21. aprillil varastati Türil Viljandi tänaval kaupluse eest jalgratas Scott. Kahju on 400 eurot.

Läänemaa

Vargus
Politsei sai teate, et 4. aprillil varastati Haapsalus Tallinna maanteel kauplusest tööriistakomplekt. Vargusega tekitati kahju üle 700 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.