Politseis registreeritud sündmused

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
4. veebruaril teatati, et Lasnamäel Muhu tänaval lõi 33-aastane mees talle tuttavat 24-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
4. veebruaril alustati menetlus juhtumis, kus väidetav väliseestalne David, kes nimetas end Ameerika õhujõudude ohvitseriks Afganistaanis, palus 67-aastasel naisel kanda tema eest 26 000 eurot ÜRO uurijatele, et kiirendada tema vabastamist ja lubada ta Eestisse pensionile. Vastasel juhul oleks teda saadetud veel aastaks Süüriasse. Raha pidi mehel palju olema ning Eestisse saabudes lubas ta kannatanule kõik koos intressiga tagastada. Kokku kandis kannatanu kelmi kontole 18 850 eurot.


LÕUNA PREFEKTUUR
Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril
4. veebruaril kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Venemaa numbrimärgiga Volvo veokit, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Mees ühes keelatud esemega anti menetlustoiminguteks üle maksu- ja tolliametile.

4. veebruaril võtsid piirivalvuritega ühendust kaks meest, kes olid Peipsi järvel oma motokoeraga hätta sattunud ega saanud ise enam kaldale tagasi. Abipalvele reageerinud hõljukipatrull leidis abivajajad järvelt ühes rikki läinud maastikusõidukiga üles ning toimetas ta nad Lohusuu sadamasse. Muuhulgas avastasid piirivalvurid, et mehed ei olnud oma väljumist sõiduvahendiga järvele üldse registreerinud. Neile selgitati piiriveekogul kehtivaid nõudeid ning jagati teadmist, kuidas edaspidi end järvele minnes kas piiriveekogu rakenduses või kordonis nõuetekohaselt järvele registreerida.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
4. veebruaril teatati politseile, et Narvas Rüütli tänava korteris löödi 38-aastast naist ja 39-aastast meest, kes said viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

4. veebruaril teatati politseile, et Sillamäel Kesk tänava korteris lõi 23-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Omastamine
4. veebruaril teatati politseile, et Kohtla-Järvel omastati mobiiltelefon Samsung Galaxy S10. Kahju on ligikaudu 800 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Arvutikelmus
4. veebruaril teatati politseile, et Narvas helistati 18-aastasele naisele ja pakuti talle tööd. Töö saamiseks pidi kannatanu ennast veebilehel registreerima ja PIN-koode sisestama, mida ta ka tegi. Seejärel kadus naise kontolt ligikaudu 220 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.


LÄÄNE PREFEKTUUR
Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.