Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukitest). Lähisuhtevägivalla teateid oli 22. Ööpäeva jooksul juhtus üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai viga üks inimene. Liikluses tabati kolm alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti.

Piirilt väljastati 22 sisenemiskeeldu ja registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
15. septembril sai politsei teate Paldiski linna Rae tänava kortermajja, kus 32-aastane mees lõi oma elukaaslast, 35-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargus
15. septembril teatati, et Maardus Fosforiidi tänavalt varastati kahe kraana elektrikaablid. Kahju on kokku 1200 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
16. septembril avastati, et Tartus on sisse murtud fototarvete kauplusesse ning varastatud erinevaid esemeid. Kahju ja täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

Kehalised väärkohtlemised
15. septembril sai politsei teate, et Tartus Riia tänaval löödi erimeelsuse käigus 34-aastast naist, kelle meedikud esmaabiks haiglasse viisid. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

15. septembril puhkes Peipsiääre vallas ühiselt alkoholi tarvitanud elukaaslaste vahel tüli, mille käigus oli 53-aastane joobes mees löönud oma kaasat. Elukaaslaste vahelisse konflikti sekkus lähituttav, keda joobes mees niisamuti ründas. Politsei pidas lööja kinni, juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks, ka polnud nende ütlused reisi eesmärgi kohta usaldusväärsed, mistõttu väljastati neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

15. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis piiriületus Ukraina kodanikule, kel puudus kehtiv viisa või elamisluba Schengeni territooriumile sisenemiseks. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

15. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Moldova kodanikul, kes esitas temaga ühes olnud kolme lemmiklooma tarvis võltsitud passid. Isikule koostati sisenemiskeeld ning ta saadeti ühes lemmikloomadega tagasi Venemaa Föderatsiooni.

15. septembril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel 1959. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni riikide territooriumil 243 päeva seadusliku aluseta, millest ühe päeva Eesti Vabariigis. Isikule koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks. Mees lahkus Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargused
15. septembril teatati politseile, et Jõhvis Kooli tänavalt varastati robotniiduk. Tekitatud kahju on ligi 640 eurot.

15. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 11. septembril varastati Kohtla-Järvel Keskallee tänaval 35-aastase naise telefon Samsung Galaxy. Tekitatud varaline kahju on ligi 350 eurot.

16. septembril sai politsei teate, et öö jooksul varastati Kohtla-Järvel Ehitajate tänavalt hoovist lukustatud jalgratas. Tekitatud kahju on umbes 400 eurot.
Lääne-Virumaa

Vargus
16. septembril hommikul sai politsei teate, et öö jooksul varastati Tapa linnas Eha tänavalt lukustatud roller. Tekitatud kahju on ligi 500 eurot.

Piiriturvalisus
15. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis sisenemine 15 Venemaa Föderatsiooni kodanikul ja ühel Ukraina kodanikul. Tõkestatud isikud ei olnud sõjapõgenikud ning neil puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest isikute reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
15. septembril sai politsei teate, et Haapsalus läks joobes 39-aastane naine korteris kallale oma õele. Politsei pidas naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.