Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 39.

Juhtimiselt kõrvaldati 39 joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. aprillil teatati Lasnamäel Läänemere teel nelja inimese vahelisest konfliktist, mille käigus tekitasid nad üksteisele kehavigastusi. Kõik konflikti osapooled olid alkoholijoobes. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

9. aprillil teatati, et Haaberstis Astangu tänava korteris tungis alkoholijoobes 52-aastane mees kallale oma 34-aastasele abikaasale. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
9. aprillil teatati, et Kesklinnas Asula tänaval murti autosse sisse ning varastati trennikott koos isiklike esemetega. Kahju on selgitamisel.

Piiriturvalisus
9. aprillil koostati 1990. aastal sündinud Pakistani Islamivabariigi kodanikule piiril väljastatud sisenemiskeeld ning tema viisa tunnistati kehtetuks, kuna mehe reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ning puudusid asjakohased dokumendid, mis reisi eesmärki ja tingimusi õigustaksid. Mees toimetati kinnipidamiskeskusesse.

9. aprillil koostati 1995. aastal sündinud Iisraeli Riigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati kuueks kuuks Schengeni sissesõidukeeld, kuna mees viibis Eestis ebaseaduslikult.

9. aprillil teatati, et Tallinna lennujaamas reisijate turvakontrollis leiti 1984. aastal sündinud Ukraina kodaniku käsipagasist padrun. Naiselt võeti padrun ära ning võeti ka tema kontaktandmed edasiseks menetluseks.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....
LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
9. aprillil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Moldova kodanikul, kel puudusid piiriületuseks vajalikud dokumendid. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

9. aprillil kontrollisid Lõuna prefektuuri migratsiooniametnikud Põlva- ja Võrumaa ettevõtteid selgitamaks, kas nende töötajad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Kontrolliti 23 juriidilist ning 52 füüsilist isikut. Kontrollkäigul tuvastati üks inimene, kelle töötamine oli maksu- ja tolliameti töötamise registrisse kandmata. Vastav info edastati maksu- ja tolliametile.

9. aprillil kontrollisid Lõuna prefektuuri migratsiooniametnikud Tartus Annelinnas asuvat ettevõtet selgitamaks, kas sealne personal viibib ja töötab Eestis seaduslikult. Kontrolliti kahte isikut ja nende tööandjat ning tuvastati, et ühel kontrollitud Armeenia kodanikul puudus lühiajalise töötamise registreering. Politsei alustas tema suhtes menetluse. Lisaks oli mõlema kontrollitud inimese töötamine maksu- ja tolliameti töötamise registrisse kandmata. See info edastati maksu- ja tolliameti kolleegidele.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmus
8. aprillil pöördus politseisse 64-aastane Jõhvis elav naine, kellele helistasid kelmid. Kelmid veensid naist raha välja võtma ja sellega koos Tallinnasse sõitma ja seal pakiautomaati panema, mida naine ka tegi. Kelmusega tekitatud kahju on 7000 eurot.

Piiriturvalisus
9. aprillil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel Alžeeria kodanikku, kelle asjade läbivaatusel avastati talle mitte kuuluv Alžeeria pass. Dokument võeti ära ja mees lahkus Venemaale.

9. aprillil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Venemaa, kahel Gruusia ja kahel Iisraeli ning ühel Usbekistani kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÄÄNE PREFEKTUUR

Vargused
Politseile teatati, et ajavahemikul 1.–4. aprill varastati Hiiumaa vallas Malvaste külas karjäärist 30 tonni liiva. Kahju on esialgsel hinnangul üle 300 euro.

Politsei sai 8. aprillil teate, et Hiiumaa vallas Jausa külas varastati elamust video- ja fototehnikat ning sularaha. Kahju on üle 7000 euro.

Pärnumaa

Vargus
9. aprillil anti politseile teada, et täpselt tuvastamata ajal 2023. aasta lõpust kuni käesoleva aasta veebruari lõpuni on Pärnus Videviku tänavalt varastatud värvimistöödeks ettevalmistatud sõiduauto Mercedes Benz registreerimisnumbriga 671MKI. Tekitatud kahju on 2 500 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.