Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Registreeriti 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 392 väärtegu.

Piiril registreeriti kümme sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

18. märtsil teatati, et Kesklinnas Gonsiori tänaval asuvas kaupluses lõi 22-aastane mees 36-aastast meest. Politseinikud pidasid 22-aastase mehe kinni.

Juhtumid piiril

18. märtsil saabusid Kiievist Tallinna lennujaama kolm Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Meestele väljastati sisenemiskeelud ja nad viibivad lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval ei laekunud politseile Lõuna-Eestis teateid märkimisväärsetest kuritegudest.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus

18. märtsil murti sisse Sõmeru alevikus Tööstuse tänavale pargitud veoautosse Scania ning varastati erinevaid esemeid ja 100 liitrit diiselkütust. Esialgne kahju on 227 eurot.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

18. märtsil läks Kohtla-Järvel Uue tänava korteris 47-aastane mees kallale oma 35-aastasele elukaaslasele.

18. märtsil tõukas Kohtla-Järvel Torujõe tn maja juures 32-aastane mees oma 34-aastast elukaaslast, tekitades talle kehavigasuse. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

18. märtsil lõi Narvas 26. juuli tn asuvas spordiklubis tundmatu mees 18-aastast noormeest.

Asja rikkumine ja hävitamine

18. märtsi öösel põles Kohtla-Järvel Olevi tänavale pargitud sõiduauto Volvo XC 60. Esialgne kahju on 14 000 eurot. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Vargus

18. märtsil varastati Narvas Mõisa tn korterist 3000 eurot sularaha.

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine

18. märtsil teatati politseile, et Jõhvis murti akna kaudu sisse Veski tn majja.

Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine

18. märtsil kontrollisid Narva-1 piiripunkti piirivalvurid Eestisse sisenemisel Venemaa Föderatsiooni registreerimismärgiga sõiduautot Hyundai, mida juhtis 1982. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik. Sõiduki roolis olnud mees esitas kontrolliks võltsitud Venemaa Föderatsiooni mootorsõiduki kindlustuspoliisi. Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus alustas selles juhtumis kriminaalmenetluse.

Juhtumid piiril

18. märtsil andis Venemaa Föderatsiooni piirivalve Narva sillal PPA Ida prefektuuri ametnikele üle 1993. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodaniku, kelle kohta oli Eestis välja antud vahistamismäärus. Mees anti üle Narva politseijaoskonnale.

18. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis riigist väljuval suunal jalgsi saabunud 1976. aastal sündinud määratlemata kodakondsusega Eesti elanikku. Kuna mees oli tugevas alkoholijoobes ja häiris piiripunktis viibivaid inimesi, anti ta üle Narva politseijaoskonna patrullile.

18. märtsil pöördus PPA Jõhvi teenindusse 1978. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes viibis Eestis seadusliku aluseta 16 päeva. Mehele vormistati ettekirjutus Eestist lahkumiseks hiljemalt 25. märtsiks ja tehti suuline hoiatus.18. märtsil pöördus PPA Jõhvi teenindusse 1983. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes viibis Eestis seadusliku aluseta 46 päeva ja töötas kohalikus ettevõttes seadusliku aluseta 31 päeva. Mehele tehti ettekirjutuse Eestist lahkumiseks hiljemalt 25. märtsiks ja määrati rahatrahv.

18. märtsil kontrollisid Narva-1 piiripunkti ametnikud Eestisse sisenemisel Moldova Vabariigi kodanikke, 1979. aastal sündinud meest ja 1993. aastal sündinud naist. Välismaalastel puudusid rahalised vahendid riiki sisenemiseks, nende ütlused olid reisi eesmärgi kohta ebaselged ja puudusid asjakohased dokumendid. Neile väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

18. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Ukraina kodanikke, 1978. aastal sündinud meest, 1984. aastal sündinud naist, 1980. aastal sündinud naist, 1983. aastal sündinud meest ja 1996. aastal sündinud naist. Välismaalaste ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid. Neile väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
19. märtsil teatati politseile, et Haapsalus lõi 16-aastane poiss 14-aastast poissi ja põhjustas sellega viimasele füüsilist valu. Juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Raplamaa

Vargus

18. märtsil sai politsei teate, et Kohila alevis varastati koolituskeskuse garderoobist mobiiltelefon iPhone. Kahju on umbes 800 eurot.