Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Registreeriti kaks avaliku korra rasket rikkumist, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 11 vargust ja üks röövimine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja kaks alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 460 väärtegu.

Piiril registreeriti seitse sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli üks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

21. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval asuvas korteris lõi 29-aastane mees 38-aastast naist ning tekitas talle vigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

21. märtsil teatati, et Maardus Kellamäe tänaval toimus konflikt alkoholi tarvitanud elukaaslaste vahel. Selle tagajärjel tundis 41-aastane naine valu.

LÕUNA PREFEKTUUR

Juhtumid piiril

21. märtsi hommikul tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 30-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. märtsi pealelõunal peeti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel kinni 42-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 11 päeva seadusliku aluseta. Mehele koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ning ta suunati Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine

21. märtsil lasti Tapal Paide maanteel 29-aastase naise pihta õhkrelvast. Õnneks naine füüsiliselt vigastada ei saanud. Politsei selgitab välja teo võimaliku toimepanijat.

Ida-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine

21. märtsil tuli kolm noormeest Narvas Puškini tänaval kallale 41-aastasele mehele ja peksid teda. Kahtlustavana on kinni peetud 18-aastane noormees.

Ähvardamine

Narvas teatas 36-aastane naine politseile, et tema endine elukaaslane, 39-aastane mees, ähvardas naist tapmisega.

Asja rikkumine ja hävitamine

21. märtsil lõhuti Jõhvis Pargi tänaval kella ühe paiku öösel ettevõtte töökoja aknaklaas ja süüdati töökoja ruum. Esialgne kahju on 10 000 eurot.

Röövimine

21. märtsil ründasid Narvas Kangelaste prospektil neli tundmatut noormeest 37-aastast meest ja röövisid temalt koti. Mõne aja pärast viskasid ründajad saadud koti maha.

Juhtumid piiril

21. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1955. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kel puudusid rahalised vahendid ja dokumendid riiki sisenemiseks ning tema ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged. Naisele väljastati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1987. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kel puudusid rahalised vahendid ja dokumendid riiki sisenemiseks ning tema ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Venemaa Föderatsiooni registreerimismärkidega sõiduautot VAZ, mida juhtis 1987. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanik. Sõiduki roolis olnud mees esitas kontrolliks sõiduauto registreerimistunnistuse, mis oli võltsitud. Mehele määrati rahatrahv ja suunati koos sõidukiga tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. märtsil sai politsei teate, et Jõõpre külas lõi 35-aastane mees oma 43-aastast elukaaslast, tekitades sellega naisele füüsilist valu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.