Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti politsei- ja piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust ja üks sõiduki omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai viga viis inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 337 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

9. aprillil teatati, et Mustamäel A. H. Tammsaare teel ründas tundmatu mees 53-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

9. aprillil teatati konfliktist Põhja-Tallinnas Pelguranna tänaval asuvas korteris, kus alkoholijoobes mees ründas 36-aastast naist. Ründaja on tuvastamisel.

Juhtumid piiril

9. aprillil koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1981. aastal sündinud Ukraina kodanikule, kes saabus Schengeni viisaruumi Leedu Vabariigi kaudu. Põhjuseks see, et mees juhtis 7. aprillil mootorsõidukit alkoholijoobes ning teda karistati kriminaalkorras Harju Maakohtu poolt. PPA tunnistas mehe viisa kehtetuks, mille tulemusel kaotas isik seadusliku aluse Eestis viibimiseks ning talle kohaldati kaheks aastaks sissesõidukeeld.

9. aprillil lahkus Tallinna Lennujaama kaudu Kiievisse 1986. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellele oli Lääne prefektuuris koostatud ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldatud kuueks kuuks sissesõidukeeld.

9. aprillil kontrolliti Tallinna Lennujaamas Londonist saabunud 1976. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikku, kellele on Pariisis väljastatud tagasipöördumistunnistus.

9. aprillil kontrolliti Tallinna Lennujaamas Londonist saabunud 1979. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikku, kellele on Londonis väljastatud tagasipöördumistunnistus.

9. aprillil koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1993. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Naine pöördus Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse poole palvega aidata tal pöörduda tagasi oma kodakondsusriiki Ukrainasse. Tema viisa ja viisavaba viibimine lõpetati ennetähtaegselt. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

9. aprillil koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1971. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikule. Mees pöördus Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse poole palvega aidata tal pöörduda tagasi oma naise kodakondsusriiki Ukrainasse. Isiku viisa ja viisavaba viibimine lõpetati ennetähtaegselt. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud. Lahkumisettekirjutusega pandi isikule kohustus korraldada ettekirjutuse täitmine ka alaealisele, 2017. aastal sündinud tütrele.

9. aprillil saabus Tallinna Lennujaama Hurghadast 1970. aastal sündinud Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kodanik, kes saadeti Egiptuse Araabia Vabariigi piirilt tagasi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine

9. aprillil alustati kriminaalmenetlus selles, et eelmisel päeval lõi Türil 44-aastane mees 37-aastast naist, põhjustades talle sellega füüsilist valu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Vargus

9. aprillil sai politsei teate, et Pärnus Haapsalu maanteel asuvas kaupluses võttis 41-aastane naine ligi 130 euro väärtuses erinevat kaupa ja möödus kassast kauba eest tasumata. Naine peeti turvatöötaja poolt kinni ja anti üle politseile.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
9. aprillil sai politsei teate, et Rapla vallas lõi 38-aastane mees oma 33-aastast abikaasat, põhjustades naisele tervisekahjustusi.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

Politseile teatati, et 1. aprillil varastati Peipsiääre vallast Kolkja aleviku lukustamata kuurist Yamaha paadimootor. Kahju on 300 eurot.

Juhtumid piiril

9. aprillil kontrollisid piiriametnikud Tartumaa erinevaid ettevõtteid selgitamaks, kas töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Kontrolliti 5 juriidilist ja 21 füüsilist isikut ning avastati kaks Ukraina kodanikku, kelle lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt PPA-s registreeritud. Neile määrati väärteomenetluses rahatrahvid.

9. aprilli pealelõunal kella 14.40 ajal saabus Luhamaa piiripunkti Läti numbrimärgiga Volvo, mida juhtis 56-aastane mees. Piirivalvurid leidsid kontrolli käigus sõiduauto uksetaskust noa, mis on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Piiriametnikud konfiskeerisid külmrelva ning peale menetlustoiminguid lubati juhil teekonda jätkata

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus

Politseile teatati, et 15. märtsil varastati Tapal Jaama tänaval asuvast poest 36 pakki pähkleid. Kahju on ligi 215 eurot. Teo toimepanija isik on politseile teada.

Ida-Virumaa

Vargus

9. aprillil teatati politseile, et Kohtla-Järvel varastati Toome puiestee asuvast korterist mööblit. Kahju on 3290 eurot.