Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 160 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kaks tapmist, kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, üks avaliku korra raske rikkumine, 28 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 35 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Neli neist õnnetustest juhtus joobes juhtide süül. Tabati 88 alkoholi- ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Riigist saadeti välja üks inimene ning registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. aprillil teatati politseile, et Lasnamäe linnaosas Linnamäe teel lõi joobes 52-aastane mees joobes 71-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni.

9. aprillil teatati, et Põhja-Tallinna linnaosas Sõle tänaval lõi 57-aastane mees 45-aastast naist, mille tagajärjel tundis kannatanu tugevat füüsilist valu. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

10. aprillil teatati politseile, et Põhja Tallinna linnaosas Sitsi tänaval lõi 47-aastane mees oma 51-aastast abikaasat, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehalisi vigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

10. aprillil teatati politseile, et Haabersti linnaosas Astangu tänaval rüselevad 22-aastane mees ja 34-aastane mees. Mehed toimetati jaoskonda, kus selgus, et 22-aastasel mehel on noa torkehaav. Mees viidi tervisekontrolliks haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

10. aprillil teatati politseile, et Nõmme linnaosas Vääna tänaval lõi 33-aastane mees 24-aastast meest, tekitades viimasele füüsilist valu. Politsei pidas mehe kinni.

11. aprillil teatati politseile, et Põhja-Tallinna linnaosas Erika tänaval tungis 36-aastane mees kallale endale tuttavale 33-aastasle mehele ja lõi teda noaga, tekitades mehele kehalisi vigastusi. Kannatanu viidi tervisekontrolliks haiglasse. Politsei pidas kahtlustatava mehe kinni.

11. aprillil teatati politseile, et Koidu tänava majas tekkinud konflikti käigus lõi 46-aastane mees 36-aastast meest. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

11. aprillil teatati politseile, et Tööstuse tänava majas tungis 20-aastane mees kallale oma tuttavale 37-aastasele mehele. Ründaja peeti politsei poolt kinni.

Tapmine
12. aprillil teatati politseile, et Lasnamäe linnaosas Koorti tänavalt leiti 47-aastase mehe vägivalla tundemärkidega surnukeha. Kahtlustatavana on kinnipeetud 43-aastane mees.

Vargus
9. aprillil alustati menetlust selles, et ajavahemikus 18. veebruar kuni 9. märts varastas Mustamäel asuva kaupluse töötaja müügifirmale kuuluvat raha sumas 5045 eurot.

Kelmused
9. aprillil alustati menetlust selles, et ajavahemikul 19.03-01.04 lõid kauplemisplatvormi maaklerid interneti ja telefoni teel ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest 40-aastasele mehele, lubades kaubelda valuutaturgudel maakleri vahendusel kasumiga. Selle tulemusena teostas mees kauplemisplatvormile kaardimaksetena Rave\Lekki Phase1 vahendusel kogusummas 310 eurot, kuid tegelikult rahalisi vahendeid välja võtta mees ei saa ja nõuti juurdemakseid erinevatel ettekäänetel.

9. aprillil alustati menetlust selles, et 1. aprillil leidis 33-aastane mees interneti müügikeskkonnas kuulutuse meditsiiniliste maskide müümise kohta ja võttis müüjaga ühendust. Müüja lubas saata maskid kohe, kui ta raha kätte saab. Ostja teostas oma kontolt rahaülekande summas 250 eurot vastavalt kokkuleppele arvelduskontole. 2. aprillil pakkus müüja ostjale veel lisa maske soodushinnaga. Teataja nõustus ettepanekuga ning kandis samale kontole veel 225 eurot. Siiani ei ole teataja kaupa ega raha tagasi saanud.
Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
10. aprillil teatati politseile, et Maardus Pähklimäe tänaval lõi 41-aastane mees 65-aastast meest, tekitades talle füüsilist valu ja kehalisi vigastusi. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

12. aprillil teatati politseile, et Saku vallas Jälgimäe külas peksis 31-aastane mees 56-aastast meest, tekitades kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustuse. Politsei pidas mehe kinni.

Vargus
9. aprillil teatati politseile, et Harku vallas Vahi külas murti sisse firma kontorisse ja varastati sülearvuti koos dokumentidega. Kahju 1200 eurot.

Juhtumid piiril
9. aprillil soovis lennuga Tallinnast Ukrainasse lahkuda 1996. aastal sündinud Ukraina kodanik. Piirikontrollis selgus, et naine on viibinud Schengeni alal 165 päeva, millest seadusliku aluseta 75 kalendripäeva. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 16.04.2020 ning ühtlasi kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.

11. aprillil kontrolliti lennuga Tallinnast Minskisse lahkunud 1984. aastal sündinud Kirgiisi Vabariigi kodanikku. Mees oli viibinud Eestis ebaseaduslikult 12 päeva. Isiku suhtes menetlust ei alustatud, kuna isikul ei olnud varem lahkumiseks sobivat lendu.
LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile laekus teade, et 12. aprilli pealelõunal puhkes Jõgeva vallas Vana-Jõgeva külas kahe mehe vahel kähmlus, mille käigus said mõlemad mehed viga. Kohapeal andsid meedikud esmaabi 24-aastasele mehele, 56-aastane mees toimetati haiglaravile. Juhtunu üksikasju ning meestevahelise tüli tagamaid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
12. aprilli hilisõhtul kutsusid tähelepanelikud inimesed politsei Tartus Anne tänava kortermajja, kus ühest korterist kostus karjumist. Sündmuskohal selgus, et 31-aastane mees oli tüli käigus löönud 29-aastast elukaaslast. Meedikud andsid naisele esmaabi kohapeal. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
12. aprilli õhtupoolikul märkasid Mustvee linnas patrullinud piirivalvurid jõel toimetavad alust. Lähemal uurimisel ilmnes, et 61-aastane mees oli püügiõiguse puudumisest hoolimata parasjagu veekogul nakkevõrke püügile asetamas. Mehe tegevus katkestati, ta kutsuti tagasi kaldale ning ta anti menetlustoiminguteks üle keskkonnainspektsiooni ametnikele.

12. aprillil kella 17.30 paiku tõkestasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis riiki sisenemise 51-aastasel mehel, kes viibis kaasreisijana Daf veokis. Lähemal vestluses selgitasid piirivalvurid välja, et keskealisel mehel puudus vajadus riiki siseneda, mistõttu saadeti ta piirilt tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 10. aprilli tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine 39-aastasel mehel, kel puudus selleks põhjendatud vajadus. Mees saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
9. aprillil teatati politseile, et Sillamäel Kesk tänaval lõi alkoholijoobes 33-aastane mees oma 23-aastast abikaasat, tekitades kannatanule füüsilist valu. Politsei pidas mehe kinni.

9. aprillil teatati politseile, et Sillamäel Viru puiesteel tekitas 54-aastane mees 51-aastasele naisele vigastusi ja füüsilist valu. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

10. aprillil teatati politseile, et Narvas Rakvere tänava korteris lõi 59-aastane naine oma 52-aastast elukaaslast, tekitades talle füüsilist valu. Politsei pidas naise kinni.

10. aprillil teatati politseile, et kolm inimest lõid Narvas Partisani tänaval 44-aastast naist ja 54-aastast meest, tekitades kannatanutele füüsilist valu. Juhtunu asjaolud selgitab uurimine.

10. aprillil teatati politseile, et Narvas Tallinna maantee korteris lõi 37-aastane mees 30-aastast elukaaslast, tekitades kannatanule füüsilist valu. Juhtunu asjaolud selgitab uurimine.

10. aprillil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Sõpruse tänaval lõi 47-aastane naine 42-aastast abikaasat noaga, tekitades kannatanule tervisekahjustuse. Kannatanu toimetati haiglasse. Politsei pidas naise kinni.

11. aprillil teatati politseile, et Narvas Joala tänava korteris lõi elukaaslane 36-aastast naist. Mees lahkus enne politsei saabumist. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

11. aprillil sai politsei väljakutse Narvas Uusküla tänava korterisse, kus 35-aastane naine lõi 14-aastast tütart. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

11. aprillil teatati politseile, et Narvas Tallinna maantee korteris lõi 32-aastane mees enda 30-aastast elukaaslast, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

11. aprillil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Pärna tänava korteris lõi 38-aastane mees 36-aastast elukaaslast, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Mees lahkus sündmuskohalt. Juhtumi asjaolud selgitab uurimine.

11. aprillil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Kalevi tänava korteris lõi 60-aastane mees 64-aastast abikaasat, tekitades avaldajale füüsilist valu ja kehavigastusi. Mees peeti politsei poolt kinni.

12. aprillil teatati politseile, et Narvas Joala tänaval lõi alkoholi tarvitanud 38-aastane mees 39-aastast abikaasat ja lahkus sündmuskohalt. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

12. aprillil teatati politseile, et Püssi linnas korteris lõi tekkinud tüli käigus 38-aastane mees 39-aastast abikaasat, tekitades naisele füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

12. aprillil alustati menetlust selle kohta, et 10. märtsil toimus Sillamäel töökaaslaste vahel tüli, kus üks mees lõi teist 51-aastast meest. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Avaliku korra raske rikkumine
12. aprillil teatati politseile, et Ahtmes Altserva tänava trepikojas sooritas 47-aastane mees relvataolisest esemest ühe lasu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Ähvardamine
11. aprillil sai politsei teate Narvas Uusküla tänava korterisse, kus 42-aastane mees ähvardas enda 37-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Raske tervisekahjustuse tekitamine
10. aprillil sai politsei väljakutse Narvas Hariduse tänavale, kus löödi 43-aastast meest. Mees sai raskelt viga. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja alustatud menetlus.

Omastamine
9. aprillil alustati kriminaalmenetlus selles, et 8. aprillil omastati Narvas Kangelaste prospekti maja juures maniküüri vahenditega kohver. Tekitatud ligikaudne kahju on 300 eurot.

Vargused
10.aprillil alustati menetlust selle kohta, et ajavahemikus 9. - 10. aprillini varastati Narvas Rakvere teel asuvast garaažist mopeed Keeway ja tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on ligikaudu 900 eurot.

10. aprillil teatati politseile, et Ahtmes Estonia puiesteel seisnud bussist varastati ligikaudu 300 liitrit kütust.

9. aprillil alustati menetlust selles, et ajavahemikus 7.- 8. aprillini on Narva-Jõesuus Olevi tänavalt varastatud neiukujuline skulptuur. Vargusega tekitatud kahju on 5000 eurot.

12. aprillil sai politsei väljakutse Narvas A.Puškini tänava ööbimispaika, kus 44-aastane mees varastas 27 euro eest alkoholi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
10. aprillil sai politsei teate, et Paides ründas alkoholi tarvitanud 47-aastane mees tuttavat 60-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustavana kinni.

Avaliku korra raske rikkumine
11. aprillil sai politsei teate, et Türi vallas Särevere alevikus ähvardas alkoholi tarvitanud 34-aastane mees 22- ja 19-aastast meest. Politsei pidas 34-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
9. aprillil alustati kriminaalmenetlust selles, et 6. aprillil ründas 58-aastane mees Haapsalus Tulbi tänaval 61-aastast meest.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
10. aprillil sai politsei teate, et Pärnus ründas 47-aastane mees oma 70-aastast ema. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Röövimine
9. aprillil alustati kriminaalmenetlust selles, et 8. aprillil rünnati Liiva tänaval asuva eluhoone koridoris 70-aastast naist ja varastati tema käekott ühes rahakoti ja mobiiltelefoniga. Tekitatud kahju on selgitamisel.

Vargused
9. aprillil sai politsei teate, et varem sarnaste tegude eest karistatud 41-aastane mees möödus Pärnus Karja tänaval asuvas kaupluses kassadest alkoholi eest tasumata. Tegu jäi aga lõpule viimata, sest kaupluse turvatöötaja pidas mehe kinni ja andis ta üle politseile.

12. aprillil sai politsei teate, et Häädemeeste vallas Reiu külas asuvas eramust ja selle kõrvalhoonest varastati mootorsaag ja teisi tööriistu. Vargusega tekitati kahju ligi 580 eurot

Raplamaa

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine
11. aprillil sai politsei teate, et Kohila vallas siseneti omaniku loata eramusse ning lõhuti aknaklaas.

Saaremaa

Vargus
8. aprillil sai politsei teate, et Sundimetsa külas varastati eramu õuelt helitehnikat. Vargusega tekitati kahju ligi 530 eurot.