Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 124 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sh 21 vargust (eluruumidest üks, sõidukitest üks), kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 30, narkojoobes sõidukijuhte kolm, narkootikumide omamisi või tarbimisi kaks. Eestist saadeti välja 17 inimest, registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine, üks piirirežiimi rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
16. aprillil kella 19.15 paiku sai politsei teate, et Tallinnas Masina tänaval asuvas majutusasutuses tuldi kallale 21-aastasele ja 20-aastasele välismaalasele, ähvardati neid relvataolise esemega ja löödi ühte neist noaga. Sündmuskohal tuvastasid korrakaitsjad, et majutusasutuse ühes toas toimus konflikt, mille käigus said viga kaks meest. 21-aastast meest löödi noaga ja 20-aastast meest löödi esialgse info kohaselt rusikaga. Kiirabi toimetas mehed haiglasse, nende vigastused olid kerged ja mehed saadeti edasi kodusele ravile. Kõigi asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.

17. aprillil teatati, et Mustamäe teel korteris tekkis konflikt elukaaslaste vahel, mille käigus lõi 36-aastane naine klaaspudeliga 35-aastast meest. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Kiirabi toimetas mehe haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. aprillil teatati, et Lasnamäel P. Pinna tänaval kortermajas lõi 41-aastane mees 28-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. aprillil teatati, et Lasnamäel Paekaare tänaval korteris ründas 30-aastane mees oma elukaaslast, 40-aastast naist. Kiirabi kontrollis naise vigastused ja politseinikud pidasid mehe kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Kesklinnas Võistluse tänaval olevas elukohas lõi alkoholi tarvitanud 23-aastane mees enda elukaaslast, 20-aastast naist. Juhtunu asjaolud selguvad menetluses.

18. aprillil teatati politseile, et Mustamäel Siili tänaval olevas elukohas tekkis konflikt 67-aastase ema ja 38-aastase tütre vahel, mille käigus tekitati kehavigastusi. Juhtunu asjaolud selguvad menetluses.

18. aprillil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval olevas elukohas tekitas 32-aastane mees kehavigastusi 31-aastasele naisele. Politsei pidas mehe kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Lasnamäel J. Koorti tänaval olevas elukohas tekitas 37-aastane mees kehavigastusi enda abikaasale, 36-aastasele naisele. Politsei pidas mehe kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Pirital Rummu teel tekkis konflikt 57-aastase mehe ja 38-aastase naise vahel, mille käigus tekitati kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Lasnamäel Peterburi teel lõi 57-aastane mees 55-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Lasnamäel Tartu maanteel tekkis konflikt 55-aastase ja 37-aastase mehe vahel. Juhtunu asjaolud selguvad menetluses.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
17. aprillil teatati, et Anija vallas korteris ründas 49-aastane naine talle tuttavat 68-aastast naist. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

17. aprillil teatati, Ämari alevikus korteris lõi 44-aastane mees oma elukaaslast, 40-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Politseinikud pidasid mehe kinni.

17. aprillil teatati, et Klooga alevikus ründas 38-aastane mees talle tuttavat 57-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Politseinikud pidasid mehe kinni.

17. aprillil teatati, et Maardus Orumetsa tänaval korteris tekkis ühise alkoholitarvitamise käigus konflikt abikaasade vahel, mille käigus 50-aastane mees lõi 51-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Juhtumid piiril
17. aprillil teatas Tallinna lennujaama töötaja, et Frankfurti suunduvale lennule reisijate piletite registreerimise ajal esitas 1996. aastal sündinud Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanik võltsimistunnustega SYNLAB Eesti OÜ COVID-19 negatiivse testitulemuse sertifikaadi.

17. aprillil teatas Tallinna lennujaama töötaja, et lennureisi Istanbuli reisijate piletite registreerimisel esitas 1985. aastal sündinud Jordaania kodanik võltsimistunnustega Synlab COVID-19 negatiivse testitulemuse paberkandjal sertifikaadi. Politseinikud võtsid mehelt seletuse ja koostasid vallasasja hoiulevõtmise protokolli. Peale menetlustoimiguid mees vabastati.

18. aprillil viidi läbi illegaalimenetlus 1990. ja 1985. aastal sündinud Ukraina kodanikest meeste suhtes, kes andsid politseinikele enda isikut tuvastavate dokumentide kohta vastukäivat infot. Üks meestest käitus ka politseinike suhtes agressiivselt. Mõlemad viibisid alates 28. märtsist Schengeni alal ebaseaduslikult. Neile koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning määrati sissesõidukeeld kaheks aastaks ja üheksaks kuuks.

18. aprillil avastati sadamas 1982., 1996., 1998. ja 1991. aastal sündinud Rumeenia kodanikest meestel võltsimistunnustega PCR-testi sertifikaadid, mis saadeti edasiseks kontrolliks ja menetluse alustamiseks jaoskonda.


LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Vägivald võimuesindaja vastu
16. aprilli pealelõunal lõi Põlva vallas Karilatsi külas 64-aastane joobes mees ametikohustusi täitnud politseinikku. Ametnik pöördus tervisekontrolliks traumapuntki ning jätkas peale esmaabi teenistust. Joobes ning agressiivne mees peeti kinni ning toimetati arestimajja kainenema.

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
17. aprillil teatati, et Tartus Pika tänava korteris lõi perepoeg oma 88-aastast ema. Meedikud viisid naise esmaabiks haiglasse. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

16. aprillil sai politsei väljakutse Luunja alevikku, kus joobes 41-aastane mees oli löönud oma abikaasat. Politsei pidas mehe kinni ning toimetas kainenemiseks kinnipidamisasutusse. Naine meedikute abi ei vajanud.

16. aprilli õhtupoolikul puhkes Roiu alevikus ühiselt alkoholi tarvitanud meeste vahel tüli, mille käigus 60-aastane mees lõi sõpra pudeliga. Meedikud viisid kannatanu esmaabiks haiglasse. Politsei pidas lööja kinni ning viis ta kainenema.

Vargus
16. aprillil teatati, et Tartus Kalda tee kauplusest varastati erinevaid tarbe- ning toidukaupu. Kahju on 213 eurot.

Juhtumid piiril
16. aprillil kella 7 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 1972. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

Ööl vastu 17. aprilli teatas kohalik Setomaa mees piirivalvuritele, et tema õuele tuli Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes palus abi Värska lahes kadunuks jäänud kaaslase otsimisel. Vahejuhtumile reageerinud piirivalvurid pidasid võõra mehe kinni ning alustasid Värska lahes otsinguid leidmaks mehe väidetavat kaaslast. Otsingud tulemust ei andnud ning ka võõra mehe jutt oli pidevas muutumises, mistõttu otsingud lõpetati. Küll leidsid piirivalvurid Värska lahest aga võõrale mehele kuulunud kummipaadi, milles 12 kasti salasigarette ning muud salakauba vedamiseks mõeldud esemed. Salakaup anti üle maksu- ja tolliametile. Piirivalvurid määrasid kinnipeetud mehele riigipiiri seaduse rikkumise eest 200-eurose rahatrahvi, talle koostati lahkumisettekirjutus, kehtestati viieks aastaks sissesõidukeeld ning seejärel anti mees üle naaberriigi piirivalvuritele.

18. aprillil kella 10.50 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 1972. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isik soovis minna Läti Vabariiki, et külastada oma abikaasat.

18. aprillil kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestisse siseneval suunal veoautot Mercedes ning avastasid selle kabiini läbivaatusel elektrišokirelva ja teleskoopnuia, mis on tsiviilkäibes keelatud.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Ähvardamine
18. aprillil teatati politseile, et Kundas kortermaja korteris ähvardas 51-aastane mees naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus
17. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rakvere vallas varastati metsamaterjali. Kahju on ligikaudu 3000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
17. aprillil teatati politseile, et Narvas Rakvere tänava korteris lõi 37-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. aprillil teatati politseile, et Narvas Uusküla tänava korteris ründas 43-aastane mees oma abikaasat, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

17. aprillil teatati politseile, et Narvas Võidu prospekti korteris lõi 34-aastane mees poissi, kes sai viga. Politsei pidas 34-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

17. aprillil teatati politseile, et Kiviõlis Võidu tänava korteris tekitas 38-aastane mees tervisekahjustuse teisele mehele. Politsei pidas 38-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

17. aprillil teatati politseile, et Kiviõlis maja juures lõi konflikti käigus 47-aastane mees teist meest, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

18. aprillil teatati politseile, et Narvas Mõisa tänava korteris ründas 29-aastane mees oma endist elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Narvas Võidu prospekti korteris ründas 20-aastane mees oma elukaaslast, tekitades kannatanule füüsilist valu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Narva-Jõesuus kortermaja korteris ründas 19-aastane mees oma isa, tekitades talle füüsilist valu. Politsei pidas 19-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

18. aprillil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Järveküla tee korteris ründas 47-aastane mees oma elukaaslast, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

18. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Kiviõlis kortermaja korteris lõi 56-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Ähvardamine
17. aprillil teatati politseile, et Kohtla-Järvel kaupluse juures ähvardas mees teist 18-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Asja omavoliline kasutamine
17. aprillil teatati politseile, et Jõhvis kasutas 23-aastane mees autot ilma omaniku loata. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril

17. aprillil avastas Narva kordoni autopatrull Narva jõel püügile asetatud tähistamata nakkevõrgu, mis eemaldati püügilt ning toimetati Narva kordonisse hoiule.

18. aprillil avastas Vasknarva kordoni autopatrull Jaama kanalis püügile asetatud tähistamata nakkevõrgud. Elus kala lasti vette ning võrk võeti Vaskarva kordonisse hoiule.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Vargus
17. aprillil sai politsei teate, et Käina vallast Putkaste külas eramaja eest varastati sõiduauto Volvo. Päev hiljem leiti auto üles kõrval asuvast külast. Juhtunu üksikasjad on selgitamisel.

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
18. aprillil teatati politseile, et Paides läks 30-aastane mees kallale oma elukaaslasele, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Vargus
16. aprillil alustati kriminaalmenetlust selles, et nädala alguses varastati Pärnus Hariduse tänaval korterist arvuti, väike klaviatuur, suur kõlar ja kaks väikest kõlarit. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 500 eurot.

Raplamaa

Vargus
16. aprillil alustati kriminaalmenetlust selles, et teisipäeval varastati Kehtna aleviku keskväljakult turvakaamera. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 300 eurot.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
17. aprillil sai politsei teate, et Kuressaares lõi 36-aastane mees oma tuttavat 39-aastast meest ning ässitas talle kallale oma koera. Politsei pidas 36-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.