Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes ning üks narkojoobes sõidukijuht.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Tapmine
17. märtsil teatati Politseile, et Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänaval asuvas kortermajas teadvuseta ja raskete kehavigastustega 52-aastane mees. Paraku suri kannatanu saadud vigastustesse sündmuskohal. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 39-aastase mehe ja 57-aastase naise. Juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse menetluse käigus. Prokuratuur taotleb kohtult mehe eeluurimise ajaks vahi alla võtmist.

Raske tervisekahjustuse tekitamine
16. märtsil teatati politseile juhtumist Puhangu tänaval asuvas korteris, kus toimunud ühise joomingu ajal tekkinud tüli käigus löödi noaga 61-aastast meest, kelle kiirabi viis haiglasse. Tema vigastused olid eluohtlikud. Kahtlustatavana peeti kinni 56-aastane mees, kes võeti täna prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal eeluurimise ajaks vahi alla.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
17. märtsil teatati, et Sakus Metsanurme külas lõi 50-aastane mees korduvalt oma elukaaslast, 55-aastast naist, tekitades talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargus
17. märtsil teatati, et Harku vallas Naage külas oli majal ja maja kõrvalhoonel murtud lukud, esmavaatusel on maja kõrvalhoonest kadunud muruniiduk. Juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse menetluse käigus.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Omavoliline sissetung
17. märtsil sai politsei väljakutse Valgas Sepa tänavale, kus oli naabrite vahel puhkenud tüli. Esialgsetel andmetel oli 69-aastane mees ägestunud naabri korterist kostnud muusika peale, sisenenud omavoliliselt sinna sisse ja löönud 17-aastast noormeest. Nooruk pöördus tervisekontrolliks traumapunkti ning seejärel asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Täpsemad üksikasjad selguvad kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Vargus
9. märtsil avastati, et Viljandi valla paadikuuri juures seisnud paadilt on varastatud neli plotterit. Vargusega tekitatud kahju on 10000 eurot.

Juhtumid piiril
17. märtsil koostati Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituses ettekirjutus Eestist lahkumiseks Ukraina kodanikule, kes oli viibinud Eestis neli päeva seadusliku aluseta. Isikule kohaldati kaheks kuuks sissesõidukeeld.

17. märtsil kella 7 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 1974. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
17. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Kohtla-Järvel Järveküla tee korteris ründas 44-aastane mees talle tuttavat naist, tekitades kannatanule kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Arvutikelmused
Narva politseijaoskonda laekus avaldus, et 47-aastasele naisele helistati ja pakuti võimalust aidata saada tagasi raha, mille ta oli kaotanud varem internetikelmide tõttu. Selle tarbeks võimaldas kannatanu kaugjuurdepääsu enda arvutile AnyDesk programmi vahendusel ja seejärel võeti naise nimele laene, mis kanti teistele kontodele. Kahju on 18246 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. märtsil teatati politseile, et Sillamäel kasutati 63-aastase naise pangakaarti ilma omaniku nõusolekuta. Kahju on 260 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kui näete oma kontol kahtlast rahaülekannet, andke sellest viivitamatult teada pangale ja politseile, helistades telefoninumbril 112.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kelmus
17. märtsil alustati kriminaalmenetlust selles, et eelmise aasta lõpus registreeris 52-aastane mees ennast Facebookis investeerimisvõimalust reklaaminud firma kodulehel. Mehega võeti järgnevate kuude jooksul korduvalt ühendust ja paluti läbi Anydeski ligipääsu tema arvutile. Järgides juhiseid, tegi mees erinevatele arveldusarvetele ülekandeid ligi 17 600 euro eest.

Saaremaa

Kelmus
17. märtsil alustati kriminaalmenetlust selles, et veebruaris soovis 57-aastane mees soodustingimustel internetipangast laenu saada. WhatsAppi vestluse tulemusel tegi mees oma kontolt mitu ülekannet, ent laenu ei saanud. Tekitatud varaline kahju on ligikaudu 1750 eurot.
Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab informatsiooni vastava ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult.