Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 17 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 270 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn
Kehaline väärkohtlemine
7. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Puhangu tänaval toimus kaklus kaheksa inimese vahel, mille käigus said 28-aastane mees, 34-aastane mees, 39-aastane naine ja 47-aastane mees kehavigastusi.
8. oktoobril teatati, et 38-aastane mees lõi Lasnamäel Kivila tänaval asuvas korteris oma abikaasat, 28-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.
Harjumaa
Kehaline väärkohtlemine
8. oktoobril teatati, et alkoholijoobes 38-aastane mees ründas Metsakasti külas Lootuse teel oma elukaaslast, 37-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.
Vargus
8. oktoobril teatati, et Meremõisa külas Näkineiu põiktänaval varastati kuurist jalgratas ning kaks bensiinisaagi. Kahju on üle 1500 euro.
Juhtum piiril
8. oktoobril saabus Moskvast Tallinna lennujaama India Vabariigi kodanik, kes on 180 päeva jooksul viibinud Schengeni alal juba 90 päeva. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta viibib lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
6. oktoobri öösel löödi Tartus Küüni tänaval 32-aastast meest, kes pöördus esmaabiks traumapunkti.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 8. oktoobrit lõi joobes 45-aastane mees Võru vallas Puiga küla korteris tuttavat 44-aastast meest. Meedikud viisid kannatanu tervisekontrolliks haiglasse. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis ta esmalt arestikambrisse kainenema.

Juhtum piiril
8. oktoobril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiriametnikud Võrumaal asuvaid tootmishooneid selgitamaks, kas sealsetel töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja siin töötamiseks. Kontrolliti üht juriidilist ja 12 füüsilist isikut eri rahvusest ning avastati kaks välismaalast, kelle lühiajaline töötamine ei olnud Politsei- ja Piirivalveametis nõuetekohaselt registreeritud. Piiriametnikud alustasid kahe välismaalase suhtes menetluse ning neile määrati Eestis töötamise tingimuste rikkumise eest rahatrahv. Muid rikkumisi reidil ei avastatud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
8. oktoobril varastas Tapa linnas Kalmistu tn asuvast poest 47-aastane mees, kes on varem sarnaste süütegude eest karistatud, kolm pudelit viina. Mees peeti kinni.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
8. oktoobril lõi Sillamäel 56-aastane mees kodus oma 34-aastast elukaaslast. Mees peeti kahtlustavana kinni.

8. oktoobril teatati politseile, et Kiviõlis lõi 32-aastast naist tema endine elukaaslane, 42-aastane mees.

Vargused
Politseile teatati, 29. septembril, 4. oktoobril ja 8. oktoobril varastas 40-aastane mees, kes on ka varasemalt süütegude eest karistatud, Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Estonia pst asuvast poest kokku kaheksa pakki kohvi. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

Politseile teatati, et Lüganuse vallas varastati Koljala külas ehitusplatsilt erinevas mõõdus metallplaate. Kahju on ligi 6000 eurot.

8. oktoobril varastati Narvas Rahu tn maja trepikojast jalgratas "Classic". Kahju on 250 eurot.

Juhtumid piiril

8. oktoobril kontrollisid Ida prefektuuri Narva-1 piiripunkti ametnikud Eestist väljumisel 1966. aastal sündinud Venemaa Föderatsioon kodanikku ja selgitasid välja, et mees viibis Eestis seadusliku aluseta 40 päeva. Talle määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja mees lahkus Venemaa Föderatsiooni.

8. kontrollisid Narva-1 piiripunkti piirivalvurid Eestist väljumisel 1996. aastal sündinud Venemaa Föderatsioon kodanikku ja tuvastasid, et mees viibis Eestis seadusliku aluseta kuus päeva. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Mees lahkus Venemaa Föderatsiooni.

8. oktoobril kontrollisid Ida prefektuuri piirivalvurid reisirongi Moskva-Tallinn ja tuvastasid, et ühe Eestisse saabunud reisija lapsel, 2011. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikul, ei ole kehtivat viisat. Ema ja tütar suundusid tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
8. oktoobril sai politsei teate, et Haapsalus Tamme tänaval lõi 42-aastane mees 36-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vargus
8. oktoobri alustati kriminaalmenetlus selles, et nädalavahetusel varastasid kaks seni tuvastamata isikut Palivere alevikus asuvast kauplusest erinevaid toidukaupu. Varalist kahju tekitati ligi 352 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab vajadusel lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.