Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 129 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avaliku korra rasket rikkumist, varavastaseid kuritegusid oli kokku 46, sh varguseid 31. Registreeriti üks liiklusõnnetus, milles sai joobes juhi süül viga üks inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 77, narkojoobes sõidukijuhte üks, narkootikumide omamisi või tarbimisi kaks. Väärtegusid registreeriti 747.

Piirilt väljastatud sisenemiskeelde registreeriti 13, Eestist saadeti välja neli isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli kaks. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi üks, piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi kaks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Tapmine

4. augustil teatati, et 62-aastane mees lõi Mustamäel Sõpruse puiesteel asuvas korteris noaga samas trepikojas elanud 51-aastast meest. Kannatanu suri sündmuskohal. Politseinikud pidasid 62-aastase mehe kinni.

Kehalised väärkohtlemised

2. augustil teatati, et Lasnamäel Priisle teel lasti 65-aastasele naisele näkku gaasi ja tekitati talle valu.

2. augustil teatati, et 40-aastane mees lõi Lasnamäel Betooni tänaval 43-aastast naist ja tekitas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

3. augustil teatati, et 25-aastane mees lõi Mustamäel Sõpruse puiesteel noaga 33-aastast meest ja 23-aastast meest ning tekitas neile kehavigastusi. Politseinikud pidasid 25-aastase mehe kinni ning kohtu loal ta vahistati.

Raske tervisekahjustuse tekitamine, millega põhjustati surm
2. augustil teatati, et 71-aastane mees lõi Kesklinnas Mere puiesteel asuva meelelahutusasutuse juures noaga 47-aastast meest ja tekitas talle eluohtlikke vigastusi. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, kus ta 4. augustil suri. Politseinikud pidasid kahtlustatava sündmuskoha läheduses kinni ja kohtu loal ta vahistati.

Avaliku korra raske rikkumine

4. augusti varahommikul teatati, et Kesklinnas Vana-Viru tänaval löödi kaht 25-aastast meest ja tekitati neile kehavigastusi.

Tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamine

3. augustil peatasid politseinikud Kristiines Paldiski maanteel sõiduauto Audi, mille juht esitas politseinikele teise isiku juhiloa. Isiklikku dokumenti kuritarvitanud 28-aastasel mehel puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

4. augustil teatati, et alkoholijoobes 39-aastane mees lõi Rae vallas Jüri alevikus asuvas korteris oma elukaaslast, 36-aastast naist ja tekitas talle valu. Konflikti ajal viibis korteris ka alaealine laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Juhtumid piiril

2. augustil teatati, et Maardus Ringi tänaval sõitis auto vastu posti ja lahkus sündmuskohalt. Politseinikud peatasid sõiduki Rajaniidu tänaval. Joobetunnustega 27-aastane mees käitus agressiivselt ja keeldus politseinike korraldustest, mistõttu pidasid politseinikud Ukraina kodaniku kinni. Mehel tuvastati alkoholijoove. Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnikud tunnistasid mehe pikaajalise viisa kehtetuks ning koostasid lahkumisettekirjutuse ja kohaldasid sissesõidukeelu kolmeks aastaks. Mees lahkus Eestist.

2. augustil teatati, et Kesklinnas Suur-Karja tänaval sõitis auto vastu teepiirdeid ja lahkus sündmuskohalt. Politseinikud peatasid sõiduki Tondi tänaval. Joobetunnustega 24-aastane mees käitus agressiivselt ja keeldus politseinike korraldustest, mistõttu pidasid politseinikud Ukraina kodaniku kinni. Mehel tuvastati alkoholijoove. Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnikud tunnistasid mehe pikaajalise viisa kehtetuks ning koostasid lahkumisettekirjutuse ja kohaldasid sissesõidukeelu kolmeks aastaks. Mees lahkus Eestist.

2. augustil teatati, et 28-aastane mees ähvardas Kesklinnas Viru väljakul kääridega 18-aastast meest. Politseinikud pidasid mehe kinni. Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnikud koostasid Moldova Vabariigi kodanikule lahkumisettekirjutuse ja kohaldasid sissesõidukeelu kolmeks aastaks. Mees konvoeeritakse tagasi kodumaale.

2. augustil kontrollisid piirivalvurid Tallinna sadamas Valgevene Vabariigi kodaniku juhitud sõiduautot, kus eelinfo kohaselt võis olla Soomes varastatud esemeid. Läbiotsimise käigus avastati ja võeti hoiule erinevaid riideesemeid, jalanõusid, tööriistu ja parfümeeriatooteid.

2. augustil saabus Moskvast Tallinna lennujaama India kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta lendas tagasi Moskvasse.

4. augustil kontrollisid piirivalvurid Tallinna sadamas 38-aastast Ukraina kodanikku, kes esitas kontrolliks täielikult võltsitud Rumeenia isikutunnistuse ja juhiloa. Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnikud lõpetasid ennetähtaegselt mehe viibimisaja Poola pikaajalise viisa alusel ja lõpetasid ennetähtaegselt viisavaba viibimisaja Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus ja kohaldati sissesõidukeeld viieks aastaks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus

4. augustil avastati, et Tartus A. Haava tänaval on sisse murtud eramusse, kust varastati ehteid. Kahju on veel selgitamisel.

Kehalised väärkohtlemised

4. augusti õhtul teatati politseile, et Tartus Kalevi tänava korteris lõi joobes elukaaslane 28-aastast naist. Naine pöördus tervisekontrolliks traumapunkti. Juhtunu üksikasjad on selgitamisel.

4. augusti õhtupoolikul puhkes Tartus Vaba tänava eramu ees kahe naise vahel tüli, mis päädis rüselusega. Kähmluses sai viga 46-aastane naine. Juhtunu üksikasju ning tüli tagamaid selgitab politsei kriminaaluurimises.

Valgamaa

Vargus

4. augustil avastati, et Valgas Laatsi tänava eramu ees seisnud sõiduautolt Audi on varastatud veljed. Kahju on 2000 eurot.

Juhtumid piiril

2. augustil kella 9.30 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis 54-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna naisel puudus viisa või elamisluba, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

2. augustil kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis 40-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus kehtiv viisa. Naisele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

3. augustil pidasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel kinni Venemaa Föderatsiooni kodaniku, 71-aastase naise, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 13 kalendripäeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eesti Vabariigis. Õigusrikkujat karistati rahatrahviga ning ta saadeti Venemaa Föderatsiooni.

3. augustil kella 11 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis 62-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud mehe viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

3. augustil veidi enne kell 10 avastasid Saatse kordoni piirivalvurid Võrumaal Setomaa valla piiriäärsel alal ühe inimese liikumise. Sündmuskohale reageerinud piirivalvepatrull pidas piiriribal liikunud 62-aastase eestlase kinni. Lähemal vestlusel ilmnes, et mees oli ekslikult sattunud metsarajal liikudes piiriribale. Piirivalvurid tegid mehele suulise hoiatuse ning selgitasid talle miks piirirežiimialas viibida ei tohi, kuidas ajutine kontrolljoon kulgeb ning millised hoiatusmärgid annavad märku keelatud tsooni jõudmisest.

4. augustil kella 9 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 19-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikul asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 4. augustit kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudusid kehtivad viisad. Naistele väljastati sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaale.

5. augusti varahommikul kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis 35-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud mehe viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus

2. augustil sai politsei teate, et Paides keskväljakul varastas 45-aastane mees kauplusest alkoholi. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Läänemaa

Kehalised väärkohtlemised

2. augustil sai politsei teate, et Rohuküla külas lõi tekkinud tüli käigus 30-aastane mees 63-aastast meest ja oma 51-aastast ema, kes mõlemad said viga.

3. augustil sai politsei teate, et Haapsalus Tulbi tänava korteris lõi 58-aastane mees oma 50-aastast elukaaslast jalaga. Politseinikud pidasid 58-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised

3. augustil sai politsei teate, et Pärnus rannaalal lõi seni tuvastamata mees 32-aastast meest, kes sai viga.

3. augustil sai politsei teate, et Tori alevikus lõi tekkinud konflikti käigus 36-aastane mees 82-aastast meest, kes sai viga.

3. augustil sai politsei teate, et Pärnus Mai tänava korteris lõi tekkinud tüli käigus 31-aastane mees 47-aastast naist, kes sai viga. Politseinikud pidasid 31-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

4. augustil sai politsei teate, et Papsaare külas tungis 20-aastane mees kallale oma 18-aastasele tüdruksõbrale, kes sai viga. Politseinikud pidasid 20-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Saaremaa

Vargus

4. augusti hommikul sai politsei teate, et Kuressaares Lossi tänaval lõhuti kohviku uks ja varastati rahakassast veidi üle tuhande euro raha. Varguse toime pannud 35-aastase mehe pidasid politseinikud sama päeva keskpäeval kahtlustatavana kinni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

3. augustil teatati, et Aseri alevikus Paekalda tänaval tungis 61-aastane mees kallale 44-aastasele mehele. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Tööõnnetus

3. augustil teatati, et Tapa vallas Moe külas kukkus ehitustööde käigus kõrguselt 44-aastane mees ning sai kannatada. Kiirabi toimetas mehe haiglasse.

Avaliku korra raske rikkumine

3. augustil teatati, et Rakvere linnas sihtis 19-aastane noormees õhupüssiga mööda Võimla tänavat lähenevat autot, milles viibis kolm inimest. Kahtlustatav peeti kinni.

Ida-Virumaa

Ähvardamised

3. augustil teatati, et Narvas Suur tänaval ähvardas 45-aastast naist tapmisega tema naaber.

Kehalised väärkohtlemised

2. augustil teatati, et Narvas Partisani tänaval löödi 17-aastast noormeest.

2. augustil teatati, et Narvas Võidu tänaval lõi 65-aastane mees oma 92-aastast ema. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

2. augustil teatati, et Narvas Rakvere tänaval tungiti kallale 33-aastasele mehele.

3. augustil teatati, et Tammiku alevikus tungis 34-aastane mees kallale oma 66-aastasele isale ja 61-aastasele emale. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

3. augustil teatati, et Narvas 1. Jõe tänaval löödi 26-aastast meest.

4. augustil teatati, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Ahtme maanteel tungiti kallale 64-aastasele mehele.

4. augustil teatati, et Sillamäe linnas V. Majakovski tänaval lõi 53-aastane mees oma 60-aastast abikaasat.

4. augustil teatati, et Narvas Rakvere tänaval lõi 35-aastane mees oma 30-aastast abikaasat.

Vargused

2. augustil teatati, et Jõhvis tungiti sisse Tartu maanteel asuvasse garaažiboksi ning varastati keevitusaparaat ja kaks kanistrit diiselkütust. Kahju on 410 eurot.

2. augustil teatati, et Narvas A-A. Tiimanni tänava korterist varastati 320 eurot sularaha.

3. augustil teatati, et Narva-Jõesuu linnas J. Poska tänaval varastati seljakotist mobiiltelefon iPhone. Kahju on 260 eurot.

3. augustil teatati, et Narvas A-A. Tiimanni tänaval varastati keldrist ehitustööriistu. Kahju on 2050 eurot.

4. augustil teatati, et Vaivara külas varastati haagis Hobby. Kahju on 2000 eurot.

Ajavahemikul 28. juuli kuni 2. august varastati Toila sadamas kaks mootorijalga. Kahjusumma on täpsustamisel.

Omastamine

27. juulil omastasid Narva-Jõesuus Aia tänaval tundmatud noormehed kaks elektritõukeratast. Kahju on 1300 eurot.

Kelmused

30. juulil võeti ühendust 18-aastase Kohtla-Järve elanikuga, kes müüs internetis mängukonsooli Xbox. Noormehele kirjutati sooviga mängukonsooli osta, kuid väidetav ostja asus välismaal ja palus noormehel tasuda rahaülekande teenustasu ja tagatis summas 220 eurot ning hiljem 350 eurot maksudeks. Ostja väitis, et tema ülekanne kauba eest ei tule läbi enne, kui noormees on antud ülekanded teinud. Noormehele lubati, et ta saab oma raha peatselt tagasi. Kahju kokku on 570 eurot.

Maikuus võeti telefoni teel ühendust 63-aastase Narva elanikuga, kes oli varasemalt investeerides raha kaotanud. Välismaiselt numbrilt helistanud vene keelt kõnelev mees pakkus naisele võimalust raha tagasi saada. Selleks paluti tal avada konto veebilehel xcryptie.com, mille avamine väidetavalt maksis 500 eurot ning mille naine välismaisele arvelduskontole üle kandis. Seejärel paluti naisel mitmel korral sooritada rahaülekanded erinevates summades ning väideti, et tegu on maksudega, mis aitavad kunagi kaotatud raha tagasi saada. Kokku kandis naine üle 7146 eurot.

Juhtumid piiril

2. augustil avastasid Vasknarva kordoni piirivalvurid Jaama jões püügile asetatud nõuetekohaselt märgistamata nakkevõrgu. Võrk eemaldati püügilt.

3. augustil avastas Vasknarva kordoni radarvaatleja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Narva jõel, kus paat kahe inimesega pardal liikus Vene Föderatsioonist Eestisse ja tagasi. Teavitati Venemaa piirivalvet, kes rikkujad kinni pidas.

3. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1974. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

4. augustil saabus Narva raudteepiiripunkti riiki sisenevale suunale 1985. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

4. augustil avastas Narva kordoni piirivalvur, et Mustajõe kanalis liigub registreerimistunnusteta kummipaat, mille pardal on kolm inimest. Paadijuhil, 1982. aastal sündinud Eesti elanikul tuvastati alkoholijoove, mis ületas lubatud piirmäära. Alustati väärteomenetlust.