Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 48 varavastast kuritegu, sh 36 vargust (kolm eluruumidest ja kuus sõidukitest). Lähisuhtevägivalla teateid oli 24. Registreeriti üks inimkannatanuga liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Juhtimiselt kõrvaldati üheksa joobetunnustega sõidukijuhti.

Üle piiri tuli Eestisse 91 Ukraina kodanikku, kellest 45 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
13. veebruaril teatati, et Kesklinnas Juhkentali tänava kortermajas lõi 22-aastane mees oma 20-aastast elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni.

13. veebruaril teatati, et Kesklinnas Vana-Viru tänaval lõi seni tuvastamata inimene 67-aastast meest.

Piiriturvalisus
13. veebruaril viidi läbi illegaalimenetlus 1978. aastal sündinud Läti Vabariigis elava määratlemata kodakondsusega mehe suhtes. Ta töötas Eestis ebaseaduslikult ja tuvastati, et ta viibis ka ebaseaduslikult 90 kalendripäeva. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati viieks aastaks sissesõidukeeld.

13. veebruaril viidi läbi illegaalimenetlus 1994. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodaniku suhtes. Naine viibis alates 11.01.2023 Eestis ebaseaduslikult. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati üheks kuuks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
13. veebruaril kontrollisid piirivalvurid Võrumaal Setomaa vallas tee ääres kõndinud välismaalast. Kontrollimisel ilmnes, et tegu on 1996. aastal sündinud Aserbaidžaani kodanikuga, kel puudus seaduslik alus riigis viibimiseks. Mees peeti kinni ning viidi asjaolude selgitamiseks kordonisse.

13. veebruaril kontrollisid migratsiooniametnikud Tartu valla ettevõtteid selgitamaks, kas nende töötajad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Kontrollkäigul tuvastati kaks välismaalast, kel puudus riigis viibimiseks seaduslik alus. Isikud peeti kinni ja nende suhtes alustati menetlust ning menetlus alustati ka tööandja suhtes, kes võimaldas välismaalastel ebaseaduslikult töötada.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
13. veebruaril teatati politseile, et Narvas Võidu prospektil asuvas kortermajas lõi 52-aastane mees oma elukaaslast. Politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
13. veebruaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine seitsmel Moldova, kuuel Venemaa, viiel Ukraina ja kahel Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
13. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 2022. aasta oktoobrikuu ja 29. jaanuari vahel varastati Järva vallas umbkaudu 14 tihumeetrit puid. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 900 eurot.

Pärnumaa

Avaliku korra raske rikkumine
13. veebruari hommikul teatati politseile, et Pärnus ähvardas 50-aastane naine kaupluses valjuhäälselt 53-aastast meest.

Kehaline väärkohtlemine
13. veebruaril kella 13 ajal anti politseile teada, et Pärnus lõi mees kortermaja koridoris 80-aastast meest, kes sai viga.

Ähvardamine
13. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 5. veebruari õhtul ähvardas 29-aastane mees Põhja-Pärnumaa vallas oma endist abikaasat vägivallaga.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
13. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 11. veebruaril tõukas 59-aastane mees Rapla vallas kodus oma 38-aastast poega, kes sai viga, ja lõhkus ära pojale kuuluva muusikakeskuse.

Saaremaa

Vargus
13. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 6. veebruaril varastas seni kindlaks tegemata noormees Kuressaares Smuuli tänaval kauplusest alkoholi. Vargusega tekitatud kahju on üle 285 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.